30.05.2015

Koniec z umowami na czas określony?

Sejm pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu ograniczenie nadużywania przez pracodawców zawierania umów o pracę na czas określony.

Rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy przewiduje, że w sytuacji, gdy okres zatrudnienia pracownika przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już trzy umowy na czas określony, to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy, pracownik powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Powyższa zasada nie będzie stosowana np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych lub w celu wykonywania pracy na czas kadencji.

Obrady Sejmu RP Fot. Krzysztof Białoskórski

Rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy przewiduje, że w sytuacji, gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już trzy umowy na czas określony, to od dnia zawarcia czwartej umowy, pracownik powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zmiany w okresach wypowiedzenia umowy o pracę

Projekt uzależnia także długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, i przewiduje:

  •  dwutygodniowy okres wypowiedzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

  • jednomiesięczny okres wypowiedzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy,

  • trzymiesięczny okres wypowiedzenia przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata u danego pracodawcy.

Zmiany w zatrudnianiu i zwalanianiu

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przepis ten obejmie zarówno umowy o pracę na czas określony, nieokreślony jak i umowy o pracę na okres próbny.

Projekt przewiduje zatrudnienie pracownika na okres próbny w celu sprawdzenia kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Dopuszczalne będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny, gdy jest on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy, a także gdy ubiega się on o pracę tego samego rodzaju. W drugim przypadku ponowne zatrudnienie na okres próbny będzie możliwe tylko raz i tylko po upływie co najmniej trzyletniej przerwy w zatrudnieniu u tego pracodawcy. Zlikwidowane mają być umowy na czas wykonania określonej pracy.

Logo portalu Skarbiec.Biz
Portal Skarbiec.Biz – niezależny serwis o prawie, finansowaniu i gospodarce.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0