30.07.2002

Łatwiej z fiskusem

Na przedwakacyjnym posiedzeniu Sejm wprowadził zmiany w PIT i CIT

Na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejm przyjął m.in. pakiet ustaw z rządowego programu "Przede wszystkim przedsiębiorczość". Wprowadzone zmiany w PIT i CIT upraszczają i uelastyczniają zasady rozliczania się z fiskusem.

Sejm zdecydował, że podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, co kwartał lub jednorazowo na koniec roku podatkowego. Taką senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) izba przyjęła z piątku na sobotę (26-27.07.2002).

Sejm zlikwidował także konieczność corocznego składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Nowelizacja zakłada też preferencje dla inwestycji w fabrycznie nowe środki trwałe, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez wszystkie ugrupowania parlamentarne.

Została znowelizowana także ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zgodnie z nowymi rozwiązaniami podatnicy będą mogli m.in. dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości zależnej od podatku należnego, będą mieli obowiązek złożenia tylko jednego zeznania za rok podatkowy.

Więcej: Rzeczpospolita, 29 lipca 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0