30.07.2002

Albo faktura, albo paragon

Zmiany w dokumentowaniu sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Ważne dla sieci handlowych

Sprzedaż rejestrowaną przez kasę fiskalną możemy udokumentować albo paragonem, albo fakturą VAT, jeśli jest ona emitowana przez tę kasę.

Nie trzeba zatem drukować i paragonu, i faktury. Tę zmianę w dokumentowaniu sprzedaży dla potrzeb VAT wprowadza nowe rozporządzenie ministra finansów z 4 lipca w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. nr 108, poz. 948) obowiązujące od 17 lipca.

Już wcześniej rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT z 22 marca 2002 r. zwolniło podatników z obowiązku dołączania paragonu fiskalnego do kopii faktur emitowanych przez kasy rejestrujące, jeśli wartość sprzedaży i kwota VAT należnego zostały zarejestrowane w raporcie dobowym kasy.

Z paragr. 5 ust. 1 pkt 1 nowego rozporządzenia wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Ale taka alternatywa jest oczywiście możliwa tylko, gdy kasa została dodatkowo wyposażona w funkcję drukowania faktur VAT. Jeśli jest wyposażona w funkcję oznaczania dokumentów kasowych numerem kontrolnym, dodatkowym warunkiem jest to, by na fakturach był zamieszczony ten numer. Ponadto wydruk faktury musi byc połączony z zarejesrtowaniem przez kasę tej operacji w pamięci fiskalnej (paragr. 4 ust. 3 rozporządzenia).

Inną ważną zmianą związaną z dokumentowaniem jest możliwość sporządzania i przechowywania kopii dokumentów kasowych (paragonów, raportów fiskalnych dobowych i okresowych, faktur VAT) nie tylko w formie papierowej, lecz również na nośnikach informatycznych (jednokrotnego trwałego zapisu). Dotyczy to jednak wyłącznie podatników, którzy w roku ubiegłym wydali więcej niż 100 tyś. paragonów fiskalnych.

Więcej: Rzeczpospolita, 30 lipca 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0