02.09.2002

Nowelizacja kodeksu celnego

Zmieniają się zasady przepadku i zwrotu kaucji gwarancyjnej

Dnia 20 sierpnia 2002 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu celnego z dnia 23 maja 2002 r. [Dz. U. z 2002 r., nr 112, poz. 974] zmieniająca zasady przepadku i zwrotu kaucji gwarancyjnej.

Zgodnie z przepisami do wniesienia kaucji może zostać zobowiązany przedsiębiorca, który stara się o wydanie pozwolenia na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego (z preferencyjną stawką celną). Jeżeli ów przedsiębiorca wykorzysta pozwolenie w mniej niż 95 proc. ogólnej ilości lub wartości towaru, kaucja przepadnie na korzyść Skarbu Państwa w stosunku proporcjonalnym do niewykorzystanego towaru. Kaucja przepada w całości, jeżeli pozwolenie zostanie wykorzystane w mniej niż 5 proc.. Szczegółowe zasady określi Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia.

Kaucja będzie natomiast zwracana w kwocie nominalnej bez odsetek, w ciągu trzydziestu dni od złożenia dokumentów, potwierdzających wykorzystanie pozwolenia w całym zakresie.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0