Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne

Sobota
07.09.2002
Prezydent podpisał trzy ustawy: prawo o ustroju sądów administracyjnych, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i przepisy wprowadzające.
 
Sądownictwo administracyjne będzie dwuinstancyjne, jednak dopiero od 1 stycznia 2004 r. (wtedy wchodzą w życie obie ustawy: ustrojowa oraz dotycząca procedury). Na przeprowadzenie tych zmian potrzeba bowiem czasu.

Najważniejsze dotyczą procedury. Sądy I instancji (administracyjne sądy wojewódzkie) zostaną utworzone na bazie istniejących ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, docelowo mają być w poszczególnych województwach lub obejmować jurysdykcją kilka z nich. Powstanie też pierwszoinstancyjny sąd w Warszawie. Obecny NSA będzie wyższą (drugą) instancją, rozpatrywać ma odwołania, a także podejmować uchwały, rozstrzygać spory o właściwość między jednostkami samorządu terytorialnego i samorządowymi kolegiami odwoławczymi. (...)

Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny przysługiwać ma skarga kasacyjna do NSA.

Może wnieść ją strona, prokurator lub rzecznik praw obywatelskich. Skargę może sporządzić nie tylko adwokat lub radca prawny, ale i doradca podatkowy lub rzecznik patentowy, gdy dotyczy ich specjalizacji (...)

Istotna modyfikacja dotyczy skargi. Będzie ją można wnieść za pośrednictwem organu, którego dotyczy. Teraz wnosi się ją wprost do NSA, co wydłuża postępowanie (...)

Więcej: Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 7 września 2002
Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Urządzając sklep nie zapomnijmy również o odpowiednim wyposażeniu magazynu w wózki i regały magazynowe. To jest klucz do sukcesu, by panował tam porządek. W ten...

19 wypowiedzi
ostatnia 09.07.2018