14.07.2003

Śpiew słowika niechroniony

Czy argumenty ZAIKS-u, który domaga się od sklepów Baty tantiem z tytułu praw autorskich od rzekomo odtwarzanej tam muzyki, są "piramidą domniemań"? O tym zadecyduje warszawski sąd okręgowy.

Wszystko wskazywało na to, że sprawa zakończy się w piątek. Niestety, na rozprawę nie stawił się świadek, którego sąd wezwał na wniosek stowarzyszenia autorów ZAIKS-u. Na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do jesieni.

ZAIKS zarzuca kilkunastu sklepom Baty, że przez prawie dziesięć lat bez umowy ze stowarzyszeniem odtwarzały, głównie z kaset i płyt kompaktowych, prawnie chronione utwory muzyczne. O tym, że w sklepach można było słuchać muzyki, donieśli inspektorzy organizacji, którzy kontrolowali lokale Baty. ZAIKS wystąpił do spółki Bata Polska o uregulowanie należności z tytułu praw autorskich.

- Przez półtora roku prowadziliśmy negocjacje. Wydawało się, że jesteśmy blisko porozumienia, jednak Bata nie zgodziła się na zapłatę zaproponowanej przez nas sumy. Duże sieci handlowe nie mają wątpliwości, że powinny płacić, i to robią, Bata jest wyjątkiem. Najczęściej mamy problemy z małymi sklepami - tłumaczy mec. Marcin Krajewski, pełnomocnik ZAIKS-u. Stowarzyszenie wystąpiło więc na drogę sądową. Początkowo domagało się 400 tys. zł, ale jak wyjaśnia mec. Krajewski, z powodu wysokich kosztów wpisu sądowego ograniczyło roszczenie do 250 tys. zł.

Ze względu na argumenty, którymi broni się sieć sklepów obuwniczych, sprawa może mieć charakter precedensowy. Chodzi o to, czy ZAIKS w ogóle może domagać się tantiem. - Mali przedsiębiorcy dają się zastraszyć ZAIKS-owi i płacą tyle, ile stowarzyszenie żąda. Tymczasem ZAIKS domaga się tantiem, ale nie potrafi wskazać, od jakich utworów mamy płacić, kiedy i czy w ogóle były one odtwarzane. Stowarzyszenie powinno wskazać konkretnych autorów, których interesy miałyby zostać naruszone. Świadkowie twierdzą, że była muzyka, ale nie potrafią powiedzieć, czyje utwory odtwarzano. Może były to włoskie kolędy czy śpiew słowika, które nagrano specjalnie dla sieci Bata - mówi mec. Stanisław Jezierski, pełnomocnik spółki.

Spółka podważa także inne ustalenia ZAIKS-u. Do kwestii spornych należy między innymi data, od której ewentualne tantiemy się należą. Kontrowersyjna jest też sprawa sklepu Baty w Reducie. Przedstawiciele Baty tłumaczą, że muzyka słyszana w sklepie pochodzi z sieci głośników, które znajdują się na terenie całego centrum handlowego, bo sklep obuwniczy nie ma drzwi. Co prawda w sklepie są głośniki (nie da się ich wyłączyć, bo są częścią sieci), jednak zwykle muzyka jest maksymalnie ściszona. - Nie mamy wpływu na muzykę odtwarzaną z radiowęzła. Poza tym ZAIKS chce zarobić podwójnie, bo od centrum handlowego dostaje opłaty z tytułu praw autorskich - mówi Bogusław Podniesiński. Argumenty ZAIKS-u nazywa "piramidą domniemań".

W piątek przed sądem kwestie nagłośnienia i wizyty inspektorów w sklepie miał wyjaśnić pracownik techniczny Reduty. Ponieważ nie przyszedł, rozprawę odroczono. Zakończy się prawdopodobnie jesienią.

Więcej: Marcin Musiał, Gazeta Wyborcza, Gospodarka, 14 lipca 2003

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0