10.11.2003

Otwarcie MBE w Katowicach

4 listopada 2003 roku odbyła się oficjalna inauguracja pierwszego, pilotażowego punktu MBE w Polsce.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Mail Boxes Etc., Inc. w San Diego oraz korporacji UPS. Podczas towarzyszącej inauguracji konferencji prasowej przedstawiciele Mail Boxes Etc. zaprezentowali plany dotyczące strategii rozwoju na rynku polskim. Plany te związane są z upowszechnianiem działalności prowadzonej na zasadzie franczyzy. - Pierwsze centrum MBE przy Al. Korfantego 44A, obok stałej obsługi klientów z Katowic, będzie pełnić przede wszystkim rolę punktu wzorcowego oraz centrum szkoleniowego dla franczyzobiorców – powiedziała Barbara Jelonek, dyrektor MBE w Polsce.

Kluczowym czynnikiem rozwoju sieci MBE w Polsce będzie pozyskanie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy wiarygodnych partnerów na terenie największych ośrodków miejskich. Master biorcą MBE na terytorium Polski jest firma Parta Sp. z o.o. z Katowic. Parta, która ma wyłączne prawo do zawierania umów franczyzowych i nadzorowania rozwoju sieci w Polsce, planuje uruchomić ok. 70 punktów w ciągu 10 lat.

Oferowane przez MBE usługi pocztowe obejmują przyjmowanie przesyłek, przygotowywanie i wysyłkę korespondencji seryjnej, sprzedaż znaczków pocztowych oraz udostępnianie skrytek adresowych. Oferta MBE obejmuje również usługi biurowe świadczone na zasadzie outsourcingu: produkcję i oprawę dokumentów, ofertę poligraficzną oraz dostęp do komputera i faksu.

Unikalność oferty centrów MBE, silna pozycja marki na świecie, dobry pakiet startowy dla franczyzobiorców oraz ogólna tendencja rynkowa sprzyjająca rozwojowi sektora franczyzowego w Polsce to przesłanki, które zdaniem przedstawicieli MBE zachęcą przyszłych partnerów do nawiązania współpracy. Pakiet startowy obejmuje m.in. szkolenia w zakresie prowadzenia punktu MBE, wsparcie przy wyborze lokalizacji punktu MBE, udostępnienie planów urządzenia i wyposażenia punktu oraz korzystne warunki współpracy wynegocjowane dla całej sieci z dostawcami produktów i usług. Korzyści związane są również z ogólnopolskimi i regionalnymi programami marketingowymi, które prowadzi firma w celu budowania świadomości marki MBE w Polsce.

Info: Mail Boxes Etc.