07.03.2005

Prezes Agencji Finansowej Grosik zaprzecza

W stanowisku przesłanym redakcji likwidator Polskiej Agencji Finansowej Sp. z o.o., a jednocześnie właściciel i prezes Agencji Finansowej Grosik, zaprzecza zarzutom o nieuczciwą konkurencję.

Zamieszczamy poniżej nadesłane stanowisko (z zachowaniem oryginalnego stylu):

W związku z treścią umieszczoną na portalu internetowym franchising.pl od dnia 28.02.2005 treści „Nieuczciwa konkurencja Grosika” wnoszę o zdjęcie owej informacji z tego portalu, gdyż treść zawarta w tej informacji nie odpowiada prawdzie.

W istocie podmiot prawny – Polska Agencja Finansowa Sp. z o.o. w likwidacji do chwili obecnej nie został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego jako ze zgodne obowiązującym przepisom prawnym likwidacji podmiotu poprzedza zgłoszenie wniosku o wykreślenie tego podmiotu z KRS.

W związku z powyższym zamieszczając informację w Gazecie Wyborczej z dnia 28.02.2005 jako likwidator Polskiej Agencji Finansowej Sp. z o.o. nie mogłem i nie miałem podstaw prawnych dezinformować wierzycieli spółki posiłkując się innym nazewnictwem podmiotu którego jestem likwidatorem. Stąd też zamieszczenie w portalu franchising.pl treści „Nieuczciwa konkurencja Grosika” narusza dobre imię Agencji Finansowej Grosik Sp. z o.o. Utrzymywanie tej informacji w państwa Portalu nie może się ostać. Wykonując powinności likwidacyjne kierowałem się zasadami określonymi w art. 274-279-288 Kodeksu Spółek Handlowych.

Polska Agencja Finansowa Sp. z o.o. w likwidacji
Mariusz Bieta
Likwidator

Komentarz

Właściciel Agencji Finansowej Grosik nie chce przyznać się do błędu. Przypomnijmy zatem najważniejsze fakty:

  1. Ogłoszenie w Gazecie Wyborczej zostało zamówione przez p. Mariusza Bietę (który dziś prowadzi agencję Grosik). Ogłoszenie zostało ozdobione znakiem słowno-graficznym prawie identycznym ze znakiem używanym przez konkurencyjną firmę. Tymczasem w trakcie swojej działalności likwidowana właśnie Polska Agencja Finansowa Sp. z o.o. nie posługiwała się znakiem z ogłoszenia, ale znakiem Agencja Finansowa Grosik.
  2. Jakby ktoś miał wątpliwości, komu miało zaszkodzić owo ogłoszenie, jego pierwsze zdanie rozwiewa je do końca kierując wierzycieli do konkurencji Grosika.
  3. Pointą do tej historii niech będzie to, że powyższy list został do nas napisany w imieniu Polskiej Agencji Finansowej Sp. z o.o. w likwidacji, do której reprezentowania p. Bieta nie jest upoważniony jednoosobowo. Podobnie, jak nie był upoważniony do zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Wyborczej.

Redakcja

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0