18.08.2005

Poprawiła się koniunktura w przemyśle

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w lipcu wzrósł o 1 punkt, do 11 punktów. W sektorze prywatnym, jak i publicznym odnotowano poprawę - podał badający koniunkturę IRG SGH.

IRG pisze w komentarzu, że poziom produkcji w stosunku do czerwca 2005 roku zwiększył się o 4 punkty w przedsiębiorstwach publicznych, zaś w prywatnych nie zmienił się.
Dodatkowo, jak podaje IRG SGH, w przedsiębiorstwach poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w ostatnich trzech miesiącach zmniejszył się.
Natomiast ogólny portfel zamówień zwiększył się o 5 punktów, ale w stosunku do roku ubiegłego jego wartość jest niższa.
Ponadto, jak podaje Instytut, umacnia się pozycja przedsiębiorstw na rynku krajowym.
- Konkurencyjność towarów zagranicznych na naszym rynku mimo, iż jest wysoka, zmniejszyła się w ostatnich trzech miesiącach - napisał IRG SGH.

Uległa poprawie nie tylko sytuacja finansowa firm, ale również polepszyły się nastroje przedsiębiorstw.
Jednak w odczuciu firm zwiększyła się, w stosunku do badania z kwietnia, uciążliwość wielu barier działalności gospodarczej np. niedostateczny popyt krajowy, obciążenia podatkowe, czy niestabilność przepisów prawnych.

Więcej: Money.pl

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0