24.01.2006

Bez rodziny nie ma biznesu

Jest pomysł, chęć działania, ale skąd wziąć pieniądze na rozkręcenia własnego biznesu? Przed takim dylematem staje wielu przedsiębiorców. Skoro jednak powstają nowe firmy, to zdobycie kapitału nie może być rzeczą niemożliwą.

Naturalną drogą do zdobycia pieniędzy wydaje się wizyta w banku. Jednak otrzymanie kredytu jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania, jeśli chętny nie ma bardzo dobrego zabezpieczenia. Bank sprawdza historię kredytowa firmy, jej obroty. Nowa firma nie ma się czym wykazać i instytucja finansowa nie może oszacować ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Dobry biznesplan nie wystarczy. Trzeba więc wykazać się kreatywnością, aby zdobyć potrzebne środki.

Niechęć banków do finansowania nowych przedsięwzięć bierze się stąd, że około połowy firm znika z rynku najpóźniej po roku działalności. Bankrutują lub są likwidowane między innymi dlatego, że mają kłopoty z pozyskaniem środków. A środków nie mogą pozyskać, gdyż często bankrutują i dla banków są klientami wysokiego ryzyka. I koło się zamyka.

Jednak wiele się zmienia i banki stają się bardziej przyjazne dla mikroprzedsiębiorców. Gdy firma przez kilka, kilkanaście miesięcy z powodzeniem funkcjonuje, jest szansa, że bank nie odwróci się od niej plecami. Badania Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor pokazują, że zmienia się ocena wystawiana bankom przez mikroprzedsiębiorców. W marcu 48 proc. biznesmenów miało o nich pozytywne zdanie. W październiku już aż 58 proc.

Z badań wynika, że osoby zakładające firmę lub od niedawna ją prowadzące, najczęściej szukają pieniędzy w rodzinie lub wśród znajomych. GEM poprzez badania ankietowe stwierdził, kim są tak zwani inwestorzy nieformalni. Rodzina stanowi aż 54 proc. z nich. A jeśli zsumuje się bliższą i dalszą rodzinę, znajomych i kolegów z pracy, to okaże się, że z tych źródeł pochodzi aż 86 proc. inwestorów. Jedynie co dziesiąty inwestor to obca dla zakładającego firmę osoba.

Porównując związki nieformalnych inwestorów z przedsiębiorcami, jakie występują w Polsce i w innych krajach można doszukać się pewnych reguł. Im biedniejszy kraj, tym częściej na firmę składa się rodzina. "Oprócz poziomu rozwoju gospodarczego zasadniczą rolę odgrywają tu również czynniki kulturowe. Tam, gdzie więzi rodzinne są silniejsze, jak np. w tych krajach Europy, gdzie dominująca jest religia katolicka, tam częściej nieformalnymi inwestorami są członkowie rodziny" - czytamy w raporcie GEM-u.

A żeby rozpocząć biznes, nie potrzeba ogromnych pieniędzy. Jednej czwartej respondentów potrzeba kwoty do 10 tys. zł. Co dziesiątemu wystarczy maksymalnie 5 tys.

Więcej: Money.pl
Zobacz także: Łatwiej o pieniądze na własny biznes

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0