24.01.2006

Czarna Lista Barier

Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan po raz trzeci opublikowała Czarną Listę Barier - katalog najważniejszych przeszkód utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej.

Zdaniem Lewiatana, z punktu widzenia legislacji gospodarczej rok 2005 był rokiem straconym, a obecny rząd i posłowie nadal koncentrują się na zwiększaniu wydatków publicznych, a nie regulacjach wspierających rozwój.

W 2005 roku weszła w życie instytucja wiążących interpretacji prawa podatkowego i została uchwalona nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Usunęła nieznaczną część wad, niestety wprowadziła również rozwiązania niekorzystne. Uchwalona została także duża nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadzająca wiążące porozumienia cenowe, interpretację postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dokonywanych przez Ministra Finansów oraz regulacje dotyczące elektronicznych form kontaktu podatnika z urzędem (obowiązywać będą od 16 sierpnia 2006 r.).

Zdaniem Lewiatana cień na pozytywne zmiany kładą kłopoty, jakie przedsiębiorcom przysparza ustawa o VAT. Przez cały rok trwały w PKPP Lewiatan prace nad przygotowaniem kolejnej nowelizacji tej ustawy, eliminującej podstawowe bariery.

Pracodawcy postulują wprowadzenie zmian, które będą sprzyjać obniżaniu kosztów pracy, zwiększaniu elastyczności w zatrudnieniu oraz zmniejszaniu biurokracji. Ważne jest, aby nowe regulacje uwzględniały potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

W roku 2005 pojawiły się pierwsze ułatwienia dla ubiegających się o pieniądze z UE. Z tej perspektywy można mówić o pozytywnym trendzie w aktywności Instytucji Zarządzających i Wdrażających Fundusze Strukturalne. Przedsiębiorcy zauważają większe otwarcie na problemy wnioskodawców i beneficjentów. Światełkiem w tunelu może być Program naprawczy w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Założenia Programu są zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców. Jego konsekwentna realizacja w roku 2006 powinna w istotny sposób zmniejszyć bariery zidentyfikowane przez PKPP Lewiatan.

Źródło: egospodarka

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0