23.05.2006

Sprzedaż powoli idzie w górę

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego na maj, koniunktura w handlu detalicznym oceniana jest nieco lepiej niż w kwietniu br. Na niewielką poprawę nastrojów przedsiębiorców wpływa wzrost bieżącej sprzedaży oraz lepsza, choć nadal niezadowalająca kondycja finansowa firm.

Wśród badanych przedsiębiorstw 19 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 21 proc. - jej pogorszenie (w kwietniu odpowiednio 19 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest pozytywnie, a w najbliższych miesiącach przewidywany jest niewielki wzrost sprzedaży towarów. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, dyrektorzy firm sygnalizują umiarkowany wzrost bieżących i przyszłych cen towarów. Nadal należy oczekiwać redukcji zatrudnienia, na poziomie zbliżonym do prognozowanego przed miesiącem.

Handel się poprawia

Przedstawiciele branży obuwniczej i odzieżowej sygnalizują znaczny wzrost bieżącej sprzedaży w maju i prognozują szybki wzrost w kolejnych miesiącach. Wzrost bieżącej i przyszłej sprzedaży wpływa na zmniejszenie nadmiernego poziomu zapasów, a przyszłe zamówienia na towary u dostawców mogą wzrosnąć. W maju przedsiębiorcy notują wolniejszy niż w ubiegłym miesiącu spadek cen oferowanych towarów. Na najbliższe miesiące przewiduje się ich dalsze obniżenie. Inaczej jest w przypadku sektora mebli, RTV i AGD, gdzie odnotowuje się w maju znacznie mniejszy wzrost sprzedaży aniżeli w kwietniu.

Spośród badanych jednostek handlowych 4,8 proc. deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności. W pozostałych przedsiębiorstwach największe bariery stanowią: konkurencja na rynku (sygnalizowana przez 73 proc. jednostek), koszty zatrudnienia (55proc. jednostek), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (53 proc. jednostek) i niedostateczny popyt (49 proc. jednostek). Nasilenie poszczególnych barier od roku nie ulega istotnym zmianom.

Usługi pełne optymizmu

Optymistycznie i lepiej niż w kwietniu oceniają koniunkturę majową przedstawiciele sektora pośrednictwa finansowego. Poprawę sygnalizuje 54 badanych firm, jej pogorszenie - 3 proc. (w kwietniu odpowiednio: 49 proc. i 2 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oczekuje się, że w najbliższych trzech miesiącach popyt na ten typ usług będzie nadal znacząco rosnąć. Oczekuje się też dalszego wzrostu sprzedaży usług. W konsekwencji przyszła sytuacja finansowa tych firm może być nadal bardzo korzystna, choć przewidywania są ostrożniejsze niż w ubiegłym miesiącu.

Przedstawiciele branży hotelowej i gastronomicznej oceniają koniunkturę korzystnie, lepiej niż przed miesiącem (plus 19 wobec plus 6 w kwietniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 25% badanych firm, a jej pogorszenie - 6 proc. (w kwietniu odpowiednio: 22% i 16%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane korzystnie i lepiej niż w kwietniu. Lepsze niż przed miesiącem są też oceny bieżącej sytuacji finansowej. Oczekuje się, że w najbliższych trzech miesiącach popyt i sprzedaż będą rosły szybciej niż prognozowano w kwietniu. Sygnalizowany jest również wzrost bieżących i przyszłych cen oferowanych usług.

Info: Główny Urząd Statystyczny