11.09.2007

Udane Warsztaty dla franczyzodawców

Już po raz drugi w siedzibie Telekomunikacji Polskiej w Warszawie odbyły się Warsztaty dla franczyzodawców i firm agencyjnych zorganizowane przez firmę PROFIT system. Partnerami warsztatów były Grupa TP oraz Deutsche Bank.

Spotkanie miało na celu przybliżenie aktualnego stanu rynku franczyzowego w Polsce oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych i telekomunikacyjnych dedykowanych głównie firmom franczyzowym. Na warsztatach odbyło się także spotkanie Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Na początek głos zabrał Arkadiusz Słodkowski, dyrektor PROFIT system. W wystąpieniu przybliżył działalność prowadzonej przez siebie firmy na przestrzeni lat. Wskazywał na szybki rozwój systemów franczyzowych w Polsce, który spowodował zainteresowanie firm spoza branży tą formą działalności gospodarczej. Przygotowują one propozycje specjalnie dla firm franczyzowych.

Systemowo dla franczyzy

Jako pierwsi swoją ofertę dla firm franczyzowych przedstawili reprezentanci Grupy TP. Mówili o nowoczesnych rozwiązaniach telekomunikacyjnych ułatwiających prowadzenie firmy. Mobilny internet, profesjonalne sieci telefoniczne to niektóre z tych rozwiązań.

Swoją ofertę dla franczyzodawców i biorców zaprezentowali też przedstawiciele Deutsche Banku. Swoje zainteresowanie tą branżą gospodarki motywowali szybkim rozwojem i wzrostem liczby systemów franczyzowych. Według banku franczyza daje przedsiębiorcom, którzy przystępują do danej sieci, historię, pozycję, markę oraz biznesowe doświadczenie.

Bank przygotował propozycję wsparcia finansowego dla przedsiębiorców chcących przystąpić do sieci franczyzowej. Zapewnia nowatorskie podejście do oceny zdolności kredytowej, polegające na analizie całości systemu. Bank sprawdza więc zasady działania sieci, liczbę punktów, kryteria doboru lokalizacji, franczyzobiorców oraz dane finansowe sieci. Bank oferuje też sieci wspólne opracowanie warunków udzielania kredytów dla biorców oraz stworzenie punktu kontaktowego dla dawcy.

Franczyzowe filary

Kolejnym punktem warsztatów było wystąpienie Sławomira Miłowa, prezesa Polskiej Organizacji Franczyzodawców, który przybliżył zasady działania organizacji i zachęcał uczestników do przystąpienia do POF. Następnie wykład o sytuacji na rynku franczyzy wygłosił Michał Wiśniewski, dyrektor ds franczyzy PROFIT system, i Karina Korczyńska, specjalista ds franczyzy, która opowiadała o profesjonalnym pakiecie franczyzowym (umowie, podręczniku oraz modelu finansowym). Na zakończenie warsztatów wykład o Total Quality Managment, czyli zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie wygłosił profesor Andrzej Blikle.

Kolejne Warsztaty dla franczyzodawców i firm agencyjnych już za rok.

(bog)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Michał Bogurat

dziennikarz