18.02.2008

Kasa dla zrzeszonych

O kredycie przeznaczonym wyłącznie dla sieci franczyzowych, opowiada Paweł Łukasik, specjalista ds. franczyzy w Deutsche Bank.

Jaka jest różnica pomiędzy kredytem dla franczyzobiorców i przedsiębiorców niezrzeszonych w sieci?
Największa różnica polega na ocenie zdolności kredytowej samodzielnego przedsiębiorcy oraz franczyzobiorcy. Przedsiębiorca niezrzeszony w sieci otwiera i prowadzi firmę według własnego pomysłu i doświadczenia. Franczyzobiorca natomiast powiela sprawdzony pomysł rentownego biznesu. Korzysta z know-how, doświadczenia oraz wsparcia franczyzodawcy, który odniósł biznesowy sukces. W związku z tym podczas oceny zdolności kredytowej franczyzobiorcy analizujemy system franczyzowy w całości. Badamy, jakie wsparcie franczyzobiorcom daje franczyzodawca, oceniamy opracowane przez niego reguły działania. Sprawdzamy również, jaka kwota jest wymagana do otwarcia punktu franczyzowego danej sieci - wszystko to uwiarygodnia biznes. Dlatego przedsiębiorcy zrzeszonemu w sieci franczyzowej jest łatwiej uzyskać finansowanie, niż samodzielnemu przedsiębiorcy - zwłaszcza na początku jego działalności gospodarczej.

Paweł Łukasik, specjalista ds. franczyzy w Deutsche Bank

rozmawiała (smoli)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0