02.08.2001

Kosztowny podpis elektroniczny

Po wejściu w życie ustawy o podpisie elektronicznym, niewiele firm będzie stać na zawieranie umów w tej formie

Jak podaje "Puls Biznesu" wysokie koszty komputeryzacji firm oraz instalacji programów komputerowych jak również konieczność opłat za uzyskanie certyfikatów umożliwiających korzystanie z podpisu cyfrowego mogą spowodować, że niewiele firm bedzie stać na zawieranie umów w tej formie.

Analiza stopnia komputeryzacji polskich firm oraz wysokie koszty jej wprowadzania nie dają podstaw do zbytniego optymizmu, co do zakładanego zdynamizowania gospodarki, któremu miały pomóc uchwalone w Sejmie ustawy o podpisie elektronicznym.

- Ustawa może przynieść korzyści tylko w dużych miastach, w odniesieniu do największych firm i wybranych branż, zwłaszcza usług. Należy ją traktować jak bazę rozwoju e-gospodarki w dłuższej perspektywie czasu -podkreśla Stanisław Tabor

Więcej:Marta Krzemińska, Puls Biznesu, 2 sierpnia 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0