22.10.2001

Popyt wciąż słabnie

Spada sprzedaż detaliczna towarów, od stycznia do końca sierpnia była ona 0,4 proc. mniejsza niż przed rokiem

Jak podaje „Prawo i Gospodarka”, ograniczone możliwości sprzedaży towarów na rynku krajowym powodują pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Do tego dochodzi bardzo wysoka cena kredytów. W efekcie firmy przeznaczają coraz mniej środków na inwestycje.

Tych niekorzystnych zjawisk nie da się zahamować bez przedsięwzięć ożywiających popyt wewnętrzny. Trudno będzie zwiększyć tak zwane spożycie indywidualne, decydujące w dużym stopniu o popycie wewnętrznym, bez poprawy sytuacji na rynku pracy. Tymczasem bezrobocie wzrasta.

Analitycy spodziewają się poprawy popytu wewnętrznego w czwartym kwartale tego roku. Nadzieje te związane są z waloryzacją rent i emerytur dokonaną w I półroczu, wypłatą kolejnych rekompensat dla sfery budżetowej z powodu zamrożenia płac w latach 1991-1992 oraz z wypłatą odszkodowań dla więźniów i robotników przymusowych III Rzeszy.

Więcej: Janusz K. Kowalski, Prawo i Gospodarka, 22 październik 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0