Ochrona własności przemysłowej

Wtorek
20.11.2001
Tylko połowa spraw dotyczących podróbek towarów trafia na wokandę sądową
 

Jak podaje „Rzeczpospolita”, firmy których podróbki są w sprzedaży mogą dochodzić ochrony m.in. na podstawie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ochronę daje również prawo autorskie). Przewiduje ona, obok kary grzywny lub ograniczenia wolności, do dwóch lat więzienia dla sprawców takiego procederu. Mówi o tym art. 24 ustawy, precyzując, że chodzi o kopiowanie produktów lub ich sprzedaż, która może wprowadzić klientów w błąd, co do tego, kto faktycznie jest ich producentem.

- Jest jeszcze jeden warunek odpowiedzialności – sprawca musi wyrządzić przedsiębiorcy poważną szkodę, lecz ustawa nie definiuje, co należy przez to rozumieć. Z ponad 300 spraw, jakie w latach 1997-99 przedsiębiorcy zgłosili do prokuratury, tylko połowa trafiła do sądów. Przyczyną umorzenia postępowań przez prokuratorów było najczęściej niestwierdzenie poważnej szkody, niewykrycie sprawców. Skazano jedynie 24 osoby na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, najwyższa orzeczona grzywna wyniosła 1,8 tys. zł, najniższa 200 zł - mówi prof. Marek Mozgawa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wynika z tego, że przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie dają w praktyce pokrzywdzonym przedsiębiorcom ochrony, jakiej oczekują. Inną sprawą jest wymiar sprawiedliwości: jedne sądy orzekają restrykcyjnie, inne traktują sprawców nader łagodnie. Grzywna w wysokości 200 zł zapewne nie zniechęci sprawcy do sprzedaży pirackich towarów, podobnie jak kara pozbawienia wolności, których wykonanie i tak się zawiesza.

- Problemom dotyczącym ochrony praw na dobrach niematerialnych Polska Izba Rzeczników Patentowych poświęci przyszłoroczną konferencję. Będzie wtedy czas na podsumowanie pierwszych doświadczeń, gdy chodzi o prawo własności przemysłowej, zwłaszcza w kontekście orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego wnosi się teraz skargi na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego. Trzeba też przyjrzeć się innym przepisom: czy ochrona, jaką przewidują, jest adekwatna do dzisiejszych realiów - powiedziała Alicja Adamczak.

Więcej: Rzeczpospolita, 26 października 2001, „Prawo co Dnia”
Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018