25.01.2002

Kodak najbardziej znany

Badania znajomości marek i reklam fotograficznych wykazały, że najbardziej znana w Polsce jest marka Kodak

We wrześniu 2001 r. po raz trzeci w Polsce przeprowadzone zostały badania znajomości marek i reklam fotograficznych, badania przeprowadziła firma Consumer Attitudes & Social Enquiry. Poprzednie tego typu badania przeprowadzone zostały we wrześniu 2000 oraz listopadzie 1999.

Jak wykazują badania, Polacy robią zdjęcia głównie 2-3 razy w roku lub co 2-3 miesiące (tak deklaruje 66% badanych), najbardziej znaną marką filmów jest marka Kodak – wymienia ją 90% badanych (57% wymienia Kodak jako pierwszą markę filmów, która „przychodzi do głowy). Pozostałe marki firm fotograficznych uzyskały niższe wyniki, na poziomie 50% znajomości spontanicznej.

Franchisingowa sieć laboratoriów Kodak Express będąca największą i najsilniejszą siecią na polskim rynku fotograficznym wciąż się rozrasta. Kodak aby sprostać konkurencji przeprowadza rocznie różne szkolenia dla swoich partnerów handlowych, na których mogą oni podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Maciej Golnowski

dziennikarz