06.02.2002

Ustawą w sieci handlowe

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o działalności kupieckiej

Jak podaje „Puls Biznesu”, do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o działalności kupieckiej. Nowe przepisy mają ograniczyć nadmierny rozwój sieci supermarketów, zagrażających polskim handlowcom. Projekt przewiduje m.in. szczegółowe kontrole sytuowania wielkich obiektów handlowych, ograniczenie ich powierzchni oraz wprowadzenie zakazu sprzedaży w niedziele i święta. Projektodawcy chcą też uniemożliwić narzucenie niekorzystnych warunków handlowych małym dostawcom.

Projekt zawiera przepisy dotyczące szczegółowych zasad lokalizacji obiektów handlowych. Zezwolenie na wybudowanie hipermarketu nie będzie mogło być wydane, jeśli jego powierzchnia mogłaby przekroczyć 30 proc. ogólnej powierzchni sprzedaży w danej gminie. Ograniczenia mają dotyczyć placówek handlu detalicznego lub detaliczno-hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 1 tys. mkw. w gminach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 20 tys. oraz o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. w większych gminach. Zgodnie z projektem, decyzje o wydaniu zezwolenia na budowę nowego albo rozbudowę istniejącego supermarketu mają podejmować zarządy gmin, które muszą mieć na względzie nie tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale również powinny brać pod uwagę opinię lokalnych stowarzyszeń kupieckich oraz analizować wpływ działalności na istniejące otoczenie handlu i lokalny rynek pracy.

Do projektu ustawy dołączony jest także projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży, dostawy i kontraktacji w działalności handlowej. Jego przepisy mają regulować m.in. zasady rozwiązywania umów, kształtowania kar umownych, cen, wzajemnych rozliczeń, terminów płatności i dostaw oraz zasad odbioru jakościowego.

- Sieci zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zainwestowały w Polsce około 30 mld zł i maja plany inwestycyjne rzędu następnych 10 mld zł w ciągu najbliższych trzech lat. Uchwalenie tej ustawy spowoduje pogorszenie klimatu inwestycyjnego w Polsce i ucieczkę kapitału do innych krajów – uważa Maria Andrzej Faliński, prezes POHiD.

- Handel nieuchronnie będzie się w Polsce zmieniał i unowocześniał. Można próbować ten proces spowolnić, ale nie uda się go zahamować. Zmiany te wymusi wolny rynek, który kształtowany jest prawem popytu. Obawy o zbyt silną pozycję wielkiego handlu w Polsce są nieuzasadnione, gdyż jego udziały w sprzedaży są dużo mniejsze niż w Unii Europejskiej, gdzie sięgają nawet 80-90 proc. – mówi Paul Nitschmann, prezes Grupy Casino w Polsce w składa której wchodzi m.in. sieć marketów Leader Price.

Więcej: Krzysztof Buczek-Pągowski, Puls Biznesu, 6 lutego 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0