18.05.2002

Legalne licencje

Sejm przyjął projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej usuwającą krytykowane przez nas zapisy ograniczające rozwój franchisingu we Polsce

W rybryce gorący temat zajmowaliśmy się sprawą poprzedniej nowelizacji prawa własności przemysłowej, która weszła w życie w sierpniu 2001 roku. Artykuł 163 ustęp 2 wspomnianej ustawy stanowił, że udzielenie sublicencji na używanie znaku towarowego jest niedopuszczalne.

Ustawodawca wycofuje się z tego kontrowersyjnego zapisu. Omówienie proponowanych zmian można znaleźć w aktualnościach prawnych (nowelizacja prawa własności przemysłowej).

Przyjęcie przez parlament obecnych regulacji jest sukcesem Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Poprzez Konfederację Pracodawców Prywatnych, POF przedstawił ustawodawcy zagrożenia wynikające z poprzedniej wersji ustawy.

PS. Nowelizacja została już opublikowana w dzienniku ustaw.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Michał Wiśniewski

doradca we franczyzie
Napisz do autora