27.05.2002

Franczyzowy PR - najczęściej zadawane pytania

Podczas rozmów z sieciami franchisingowymi często spotykam się z pytaniami dotyczącymi PR we franchisingu. Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej powtarzające się wątpliwości.

Co jest tańsze: kampania PR czy kampania reklamowa?
Zwykle kampania reklamowa wymaga większych nakładów. Poza tym Polacy uodpornili się na przekaz reklamowy – podchodzą do treści reklamy sceptycznie. PR jest bardziej wiarygodny, pozwala szerzej poznać zagadnienie.

Kupując reklamy mamy pełną kontrolę nad jej treścią, a kiedy decydujemy się na PR poddajemy się krytyce dziennikarzy.
Dzięki temu PR jest bardziej wiarygodny. Dobry PR rzetelnie prezentuje prawdziwe atuty firmy.

Do tej pory nasza firma sama kontaktowała się z prasą. Dlaczego mielibyśmy zatrudnić agencję PR?
Dopóki firma jest zadowolona z rezultatów własnych działań, nie musi zatrudniać agencji. Od pewnego etapu rozwoju firmy, może być trudne dotarcie do wszystkich mediów, które mogą być zainteresowane firmą. Wtedy warto skupić się na formułowaniu celów strategicznych i kontroli działań, a codzienną pracę zlecić specjalistom.

Ile kosztuje marketing systemu franchisingowego?
Wydatki na marketing są uzależnione od wielkości przychodów firmy. Większość sieci franchisingowych nie stać na drogie kampanie. Jednak pomysłową kampanię można prowadzić przy małych nakładach. Dlatego warto korzystać z wykonawców znających problematykę franchisingową.

Jakie media powinny brać pod uwagę sieci franchisingowe w swoich kampaniach marketingowych?
Wszelkie zajmujące się problematyką ekonomiczną. Polecamy również pisma branżowe, choć nie tylko tej z branży, w której działa franchisodawca. W Polsce jak dotąd powstało tylko jedno medium zajmujące się całkowicie tematyką franchisingową – Polski Portal Franchisingowy. We własnym interesie każda firma franchisingowa powinna tam być obecna i dbać o przekazywanie informacji o wydarzeniach w jej sieci.

Jak przekonać dziennikarzy do zainteresowania się firmą?
Dziennikarzy przekonuje dobrze opracowana informacja o wydarzeniach w sieci, o jej sposobie działania, etc. Trzeba pamiętać, że dziennikarze otrzymują każdego dnia wiele nieistotnych, a czasami bzdurnych informacji o firmach. Dlatego dobra informacja musi zawierać w sobie interesującą historię, wartościowe dane i solidnie opracowane tło, na którym dane wydarzenie zaistniało. Oprócz profesjonalizmu, pomaga oczywiście sympatyczne podejście do dziennikarzy.

Kiedy wysłaliśmy informację o firmie do pisma odesłano nas do działu reklamy. Jak tego uniknąć?
Często firmy podchodzą bezkrytycznie wobec informacji o sobie. Np. piszą: „jesteśmy wiodącym producentem na rynku, który oferuje wyśmienite warunki współpracy swoim franchisodawcom”. Specjalista PR koncentruje się na faktach i zbuduję z nich interesującą historię o firmie.

Czy można zbadać skuteczność kampanii PR?
O ile istnieje wiele metod weryfikowania skuteczności kampanii reklamowych, to stosowane dotąd badania skuteczności kampanii PR są mało przekonujące, w głównej mierze dlatego, że stanowią proste odwzorowanie badań nad reklamą. Niektóre agencje oceniają skuteczność PR przeliczając powierzchnie artykułów lub czas programu według cenników reklamy. W przypadku kampanii PR dla firm franchisingowych stwierdzenie skuteczności kampanii jest łatwiejsze – przekłada się ona na obserwowalny wzrost zainteresowania nabyciem licencji franchisingowej. Jednak każda kampania PR przynosi zauważalne rezultaty dopiero po pewnym czasie (minimum po 3 miesiącach).

Czy PR należy łączyć z kampaniami reklamowymi?
Tak jest najkorzystniej. Szczególnie polecamy reklamę w tych mediach, gdzie liczba czytelników - potencjalnych biorców zainteresowanych przystąpieniem do sieci franchisingowej jest duża (najczęściej w mediach specjalistycznych). Warto też mieć przygotowane materiały reklamowe opisujące sieć, takie jak foldery opisujące firmę jako produkt franchisingowy na sprzedaż oraz należy zadbać o reklamę we własnych punktach sieci.

Czy sieci franchisingowe wykorzystują możliwości jakie daje im PR?
Istnieje kilka interesujących sieci, które mogą liczyć na przychylność mediów ze względu na interesujący profil działalności, popularność marki lub wysokość obrotów. Jednak i one muszą samodzielnie wyjść naprzeciw wyzwaniu, jakim jest uświadomienie klientom i potencjalnym biorcom, że są franchisodawcą, z którym warto się związać.

Arkadiusz Słodkowski
Dyrektor PROFIT system