11.07.2002

Auchan kontra Intermarche

Market Intermarche w Zielonej Górze oprotestował budowę stacji benzynowej przez pobliski Auchan

Jak poinformował miesięcznik Stacja Benzynowa spółka Schiever Polska, prowadząca markety Auchan rozważa skierowanie do sądu sprawy przeciwko władzom Zielonej Góry, które nie zgodziły się na budowę stacji benzynowej na terenie supermarketu należącego do sieci Auchan.

Schiever Polska zamierzała zbudować stację benzynową tuż przy markecie Auchan przy ul. Batorego. Plan zagospodarowania terenu, na którym znajduje się Auchan, nie przewiduje jednak usytuowania tam dystrybutorów paliwowych. Spółka wystąpiła więc o zmianę planu. Wniosek o zmianę planu został natychmiast oprotestowany przez spółkę Burza, która prowadzi market Intermarche na tej samej ulicy i posiada swoją własną stację benzynową. Radni podjęli decyzję odmowną dla Auchan.

Auchan uznaje skargę spółki Burza i decyzję radnych za bezpodstawne, broniąc się wyrokiem NSA, który mówi, że obowiązek uwzględnienia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego powstaje, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wznoszącego zarzut jest związane z jednoczesnym naruszaniem obiektywnego porządku prawnego. Natomiast interes spółki Burza, zdaniem Auchan, nie jest w tym przypadku prawny, lecz materialny.

Więcej: Stacja Benzynowa, czerwiec 2002, s. 16

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0