Próchnik się chwieje

Franczyzodawca z tradycją
Franczyzodawca z tradycją / Próchnik to jedna z najstarszych polskich marek modowych, oferujących odzież dla panów. Ponad rok temu zaczął rozwój przez franczyzę. Do tej pory udało mu się otworzyć jeden sklep licencyjny.
Poniedziałek
07.05.2018
Zarząd Próchnika przygotowuje wniosek o ogłoszenie upadłości. Czy jedna z najstarszych polskich marek modowych naprawdę zniknie z rynku?
 

W specjalnym komunikacie zarząd Próchnika poinformował, że podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. To kolejna odsłona kłopotów finansowych marki. Z raportu rocznego wynika, że w ubiegłym roku spółka miała 64,5 mln zł straty netto przypadającej na jej akcjonariuszy. Na koniec grudnia 2017 r., zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji i leasingu grupy wynosiły ponad 21 mln zł. Już 27 marca Próchnik złożył do sądu wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Zgodnie z prawem, pozwoliłoby to na uzyskanie czasu na oddłużenie oraz odzyskanie zdolności do regulowania swoich zobowiązań - bo wierzyciele w okresie działań sanacyjnych nie mogą dochodzić swoich roszczeń. Jednakże Sąd Rejonowy w Łodzi, do którego trafił wniosek o sanację, jeszcze nie otworzył postępowania restrukturyzacyjnego. Za to wierzyciele wszczynają postępowania egzekucyjne, co skutkuje zajęciem bieżących rachunków Próchnika.
„... mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i obowiązki z niej wynikające, a także zważywszy na zagrożenia dla działalności operacyjnej spółki wynikające z prowadzonych obecnie przez niektórych wierzycieli spółki postępowań egzekucyjnych dotyczących majątku spółki, zarząd spółki z daleko posuniętej ostrożności prawnej podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o upadłość spółki" – czytamy w komunikacie.
Zarząd Próchnika zastrzega, że jeśli sąd szybko otworzy postępowanie sanacyjne - wniosek o upadłość może nie zostać złożony. A jeśli nawet trafi do sądu, to i tak zgodnie z prawem najpierw sąd najpierw będzie musiał zająć się wnioskiem o restrukturyzację, a dopiero później ewentualnie upadłościowym.

Próchnik to jedna z najstarszych polskich marek modowych, oferujących odzież dla panów. Do spółki należy także drugi brand – Rage Age. Ponad rok temu Próchnik zaczął rozwój przez franczyzę. Do tej pory udało mu się otworzyć jeden sklep licencyjny.


POPULARNE NA FORUM

Czy warto otworzyć sklep odżieżowy??

diwali image Diwali Images: Hello, users, Diwali is on the way and we are left with just one month left. On the precious occasion of Diwali, we do wish our ...

83 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Czy warto otworzyć sklep odżieżowy??

diwali image Diwali Images: Hello, users, Diwali is on the way and we are left with just one month left. On the precious occasion of Diwali, we do wish our ...

83 wypowiedzi
ostatnia 23.10.2018
Czy warto otworzyć sklep odżieżowy??

Sam się zastanawiałem ostatnio nad takim sklepem, ale moim zdaniem rynek w tym segmencie jest już przesycony. Poczytaj tutaj: http://wiedza-codzienna.pl/ ostatni widziałem...

83 wypowiedzi
ostatnia 22.10.2018
Hurtownik - opinie

The motivation behind why you will have the capacity to locate the correct outline you need at the cost you need is on account of online retailers have become extremely savvy...

25 wypowiedzi
ostatnia 21.10.2018
Ubrania XXL

To też dobry pomysł na biznes. Ładnej odzieży xxl jest nadal mało. Królują ciotkowate stroje. Jakbyście chcieli otworzyć własny sklep i szyć to sprawdźcie firmę...

3 wypowiedzi
ostatnia 19.10.2018
Holowanie

I felt exceptionally glad while perusing this site. This was truly exceptionally enlightening site for me. I truly preferred it. This was truly a sincere post. Much...

5 wypowiedzi
ostatnia 18.10.2018
Jaki program komputerowy polecacie do obsługi sklepu

Warto sprawdzić wikipedia

15 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018
Jaki program komputerowy polecacie do obsługi sklepu

Polecam sprawdzić wikipedie, która zna odpowiedź na wszystkie pytania https://pl.wikipedia.org/wiki/System_CRM

15 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018