03.12.2007

Gino Rossi koryguje prognozy

Nietrafiona kolekcja przyczyniła się do korekty prognozy zysków grupy Gino Rossi, producenta obuwia i właściciela portfela marek obuwniczych i odzieżowych.

Zarząd Gino Rossi opublikował nową prognozę skonsolidowanych wyników na rok 2007. Przychody ze sprzedaży zostaną zrealizowane, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, na poziomie 170 mln zł, rosnąc o 45 proc. wobec wyników z roku ubiegłego. Jednak zysk operacyjny wyniesie 12,5 mln zł, a nie jak prognozowano 19 mln zł. Z kolei zysk netto wyniesie 7,5 mln zł zamiast przewidywanych 12,5 mln zł.

Na dzień dzisiejszy Gino Rossi posiada 132 salony w Polsce oraz 28 poza granicami kraju

Przyczyną korekty rentowności była niższa od prognozowanej sprzedaż obuwia z kolekcji jesienno-zimowej.

- Nasza tegoroczna kolekcja okazuje się jeszcze zbyt awangardowa – mówi Maciej Fedorowicz, prezes zarządu Gino Rossi. - Polacy lubią się modnie ubierać, ale jednak nieco wolniej przyzwyczajają się do najnowszych światowych trendów. Podjęliśmy już odpowiednie decyzje dotyczące kolejnych kolekcji. Jestem przekonany, że działania te będą skutkować wzrostem sprzedaży i osiąganej marży w kolejnych okresach – dodaje prezes Fedorowicz.

Firma, obniżając ceny na obuwie z nietrafionej kolekcji, zmniejszyła marże – przez co nie uzyska zaplanowanego na listopad i grudzień poziomu sprzedaży.

Choć w spółce nie ustalono jeszcze budżetu na 2008 rok, przedstawiciele zarządu zapowiadają, że tempo rozwoju będzie zbliżone do dynamiki w 2007 roku. Tylko w br. właściciel marek Gino Rossi, Vanita, Geox i franczyzowej Simple uruchomił łącznie 23 nowe salony w Polsce oraz 6 poza granicami kraju (w tym franczyzowe). Na dzień dzisiejszy Grupa posiada 132 salony w Polsce oraz 28 poza jej granicami (w Niemczech, Rosji, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Czechach, Danii, Węgrzech i Gruzji).

- Umiędzynarodowienie marki wpływa na to, że produkty Gino Rossi sprzedają się lepiej również w Polsce – mówi Maciej Fedorowicz.

Umocnienie pozycji firmy za granicą to także jeden z celów, jakie zamierza osiągnąć należąca do Gino Rossi spółka odzieżowa Simple.

- Podpisaliśmy już kilka umów na nowe salony i staramy się pozyskiwać lokalizacje dla kolejnych – mówi Paweł Kapłon, prezes spółki Simple i wiceprezes zarządu Gino Rossi. – Planujemy otwarcia zarówno w nowo powstających, jak i już istniejących centrach handlowych na terenie Polski. Koncentrujemy się także na rozwoju zagranicznym – dodaje.

Spółka planuje też wprowadzenie kolejnej marki odzieżowej – z segmentu eleganckiej odzieży męskiej.

(aw)