16.10.2008

YES zostaje w kraju

YES Biżuteria chce zbudować w Polsce sieć 120 salonów jubilerskich.

Obecnie sieć sklepów jubilerskich YES liczy 61 salonów franczyzowych oraz jeden własny.

Witryna sklepu jubilerskiego Yes.

Sklepy sieci YES sytuowane są najczęściej w lokalizacjach narożnikowych, o długiej, dobrze eksponowanej linii witryny.

Do końca 2008 roku zostanie otwarte jeszcze co najmniej 8–10 sklepów, docelowo – w ciągu najbliższych trzech, czterech lat – sieć będzie liczyć około 120 salonów. Na tyle oceniamy pojemność polskiego rynku dla marki YES – mówi Paweł Korobacz, dyrektor sieci detalicznej YES. – Chcemy być obecni w najlepszych lokalizacjach wszystkich liczących się centrów handlowych, zarówno nowo budowanych, jak i już istniejących – dodaje.

Choć firma w chwili obecnej koncentruje się na rozwoju na rynku polskim, nie wyklucza jednak otwarcia sklepów poza granicami kraju, przede wszystkim w państwach ościennych.

Duże zainteresowanie naszą franczyzą przejawiają Polacy z zagranicy – mówi Paweł Korobacz.

Potencjalny franczyzobiorca sieci YES musi posiadać kapitał, który przeznaczy na dostosowanie lokalu o powierzchni 55–75 m2 do standardów opracowanych przez centralę. Kwota inwestycji netto waha się od 130 tys. zł (inwestycja tylko w nakłady trwałe w lokalu) do 800 tys. zł (przy inwestycji w nakłady trwałe, wyposażenie oraz towar). Franczyzodawca dopuszcza możliwość otwarcia sklepu w lokalizacji zaproponowanej przez franczyzobiorcę, jednak w większości przypadków sklepy franczyzowe otwierane są w lokalizacjach wybranych i pozyskanych przez YES. Sklepy sieci sytuowane są najczęściej w lokalizacjach narożnikowych, o długiej, dobrze eksponowanej linii witryny. Mają powierzchnię od 45 do 85 m2 – zależną głównie od wielkości danego centrum handlowego oraz kosztów najmu.

Opłata wstępna wynosi 15 tys. zł netto i jest to jedyna płatność, którą partner odprowadza do sieci – marketing organizuje i finansuje YES. W zamian za przystąpienie do sieci, franczyzodawca oferuje m.in. know-how, specjalistyczne szkolenia, opiekę merchandiserów i wsparcie reklamowe. Szacowany okres zwrotu z inwestycji nie przekracza trzech lat.

(awh)