20.04.2009

First Steps we franczyzie

Przedszkole Anglojęzyczne First Steps startuje z franczyzą. Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi biorcami z aglomeracji śląskiej.

W przedszkolu „First Steps" przez cztery godzinny dziennie zajęcia, gry i zabawy prowadzone są wyłącznie w języku angielskim przez wykwalifikowanych nauczycieli anglojęzycznych native speakers.
Już po kilku miesiącach nauki nawet trzy letnie dzieci zwracają się do nauczycieli po angielsku i używają prostych zwrotów angielskich w rozmowach między sobą - mówi Joanna Markowicz-Kania, dyrektor Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps”.

Osoba, która chciałaby zostać franczyzobiorcą Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps” musi przede wszystkim dobrze znać język angielski i mieć dużo zapału do pracy z dziećmi. Poza tym powinna dysponować kwotą około 200 tys. zł, z czego 80-100 tys. zł należy przeznaczyć na remont i adaptację obiektu 300-350 m2 (kwota uzależniona jest od stanu technicznego budynku), 50 tys. zł na wyposażenie i 50 tys. zł na wstępną opłatę licencyjną. Przedszkole powinno być zlokalizowane w mieście zamieszkałym przez przynajmniej 170 tys. mieszkańców. W trakcie współpracy franczyzobiorca będzie zobowiązany płacić comiesięczną opłatę bieżącą – 20 zł od każdego przedszkolaka. Franczyzodawca szacuje, że inwestycja zwraca się średnio po 12-18 miesiącach. Na razie franczyzodawca posiada jedno własne przedszkole w Bielsku-Białej.

(smoli)