Niepewny byt Reportera

Czwartek
07.05.2009
Firma nie wykupiła w terminie obligacji od Skarbca TFI. Fundusz zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.
 

W 2006 roku fundusze inwestycyjne kupiły obligacje Reportera, które dwa lata później spółka odzieżowa miała wykupić. Nie zrobiła tego jednak ani w 2008 roku ani w przedłużonym terminie do końca kwietnia bieżącego roku, kiedy to Reporter miał wykupić chociaż część obligacji. Firma tłumaczyła się problemami z płynnością finansową. W konsekwencji tego jeden z posiadaczy obligacji - Skarbiec TFI zapowiedział złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Przyszłość Reportera nie jest jednak przesądzona. Zarząd spółki próbuje ją ratować, m.in. przez poszukiwania nowego inwestora.

Firma zanotowała w 2007 roku straty netto rzędu 41 mln zł. W roku ubiegłym zyski nie osiągnęły planowanej kwoty 5 mln zł. Obecną sytuację Reportera tłumaczy się załamaniem koniunktury w branży odzieżowej oraz zakupem towarów na Dalekim Wschodzie przy dużych, niekorzystnych wahaniach kursowych dolara.

Spółka posiada ok. 250 punktów sprzedaży w Polsce i zagranicą, które działają głównie we franczyzie. Ubrania marki Reporter można kupić m.in. w Chorwacji, Czechach, Rosji, Litwie i na Ukrainie.

(dw)