01.03.2010

Franczyza na starcie

Moose Centrum Języków Obcych rozpoczyna budowę sieci franczyzowej.

– Moose CJO specjalizuje się w organizowaniu kursów językowych dla klientów indywidualnych, małych grup i dla firm z dojazdem lektora do ucznia – mówi Grzegorz Kuzyk, wiceprezes zarządu Moose CJO.

Zajęcia w Moose Centrum Języków Obcych.

W sieci Moose CJO działa aktualnie 12 dużych oddziałów własnych, które uczą kursantów w 40 największych miastach Polski.

Wysokość opłaty licencyjnej i wstępnej w Moose Centrum Języków Obcych uzależniona jest od liczby ludności w mieście, w którym franczyzobiorca będzie prowadził swój oddział. I tak np. dla miasta do 30 tys. mieszkańców opłata wstępna wynosi 3 tys. zł, a bieżąca 200-300 zł. Franczyzobiorcy muszą też uiszczać raz w roku składkę na fundusz marketingowy – do 7 proc. od rocznego przychodu. Franczyzobiorcy nie muszą posiadać lokalu, bowiem lektorzy uczą uczniów w miejscach przez nich wybranych - w ich domach, czy biurach.

W sieci Moose CJO działa aktualnie 12 oddziałów własnych, które uczą kursantów w 40 największych miastach Polski. Pierwszy oddział własny Moose CJO został otwarty w 1994 roku we Wrocławiu. Firma rozpoczęła poszukiwania pierwszych franczyzobiorców w lutym 2010 roku.

(smoli)