26.02.2002

69isp.pl - to nie jest franchising

Stanowisko redakcji portalu Franchising.pl

Spodziewaliśmy się, że powstanie Czarnej Listy na portalu wywoła gorącą dyskusję, a nawet ataki - zwłaszcza opisanych tam firm. Nie dziwi nas to i ze spokojem czekamy na zapowiedziane kroki prawne.

Listę opublikowaliśmy dla dbałości o dobre imię wszystkich tych firm, które naprawdę są sieciami franchisingowymi. Nabycie licencji franchisingowej za własne oszczędności to decyzja, która powinna być chroniona przed wszystkimi, którzy chcą ją wykorzystać w nieuczciwy sposób. To jedyna nasza motywacja. Warto wypowiedzieć bitwę nadużyciom i zafałszowaniom, żeby niewinni ludzie nie przegrali z nimi wojny.

Dyskusja w sprawie 69isp wymaga jednak od redakcji jednoznacznego stanowiska. Postanowiliśmy odnieść się wyłącznie do faktów, otrząsając dyskusję na forum z niepotrzebnej ideologii.

Fakt pierwszy: po wejściu w przeglądarkę portalu Wirtualna Polska i po wpisaniu słowa „franchising” ukazuje się lista stron, które zdaniem ich autorów dotyczą franchisingu: na pozycji 2,5,6 i 7 znajdujemy ofertę firmy 69isp, która twierdzi, że jej system dystrybucji serwerów jest franchisingiem. Czy to nadużycie? To za mało powiedziane – współpraca oferowana przez 69isp w ogóle nie przypomina franchisingu. Jeśli zaś kłamstwo zostało wypowiedziane publicznie w internecie – a tak było – to owe kłamstwo może przekształcić się w oszustwo wobec tych osób, które uwierzyły, że mają do czynienia z franchisingiem.

Fakt drugi: Właściciel opisanej firmy zadzwonił do nas prosząc o korektę niektórych zdań składających się na naszą niekorzystną opinię o 69isp. Nie chcąc eskalować konfliktu ustąpiliśmy mu, mając jednak cały czas przekonanie o własnej racji (na prośbę p. Biegusa udostępniamy wszystkim pierwotną wersję artykułu). Tymczasem on te zmiany na portalu podaje jako koronny dowód naszych manipulacji.

Fakt trzeci: dyskutant forum o imieniu Arek wątpi czy nasz pracownik reprezentujący międzynarodową firmę specjalizującą się we franchisingu miał prawo powiedzieć, że niefranchising to niefranchising. Arek uważa nawet, że nasza opinia o 69isp na Czarnej Liście wymagała zgody właściciela firmy. Powołuje się na prawo prasowe. Gdyby zastosować tu analogię Arek żąda, by wszyscy autorzy artykułów o oszustwach Bagsika poprosili go o zgodę na ich opisanie. Tu wystarczy logika a nie prawo prasowe, żeby odrzucić argument Arka. Jednak zostańmy na chwilę przy wywołanym przez Arka prawie prasowym. Przepisy prawa prasowego nie zabraniają polemiki, a także wolnej oceny poglądów i opinii wypowiedzianych publicznie. Właściciel 69isp publicznie w internecie nazwał swoją firmę franchisingiem i tym samym naraził się na ocenę i krytykę – również na forum publicznym. Dlaczego więc się oburza, że go spotkała? Prawo prasowe nakazuje publikację sprostowania – redakcja portalu spełnia je z naddatkiem umieszczając wszystko, co napisze właściciel 69isp i jego znajomi. Arek miałby rację tylko w jednym przypadku - Pan Michał Wiśniewski nie mógłby wyrazić swojej opinii wtedy, gdyby właściciel 69isp uzyskał w sądzie zakaz publikacji materiału o jego firmie. Musiałby on jednak w sądzie udowodnić, że wyrażone przez nas opinie są nieprawdziwe. Tymczasem przypomnijmy: to p. Biegus napisał nieprawdę o swojej firmie nazywając ją franchisingiem usług internetowych.

Fakt czwarty: Po raz kolejny przypominamy, że nasza krytyka firmy 69isp ogranicza się tylko do stwierdzenia, że firma ta mówi nieprawdę twierdząc, że jest franchisingiem. To jest właśnie nadużycie, które zarzucamy Panu Biegusowi i firmie (?), systemowi (?), sieci (?) 69isp. Naszym zdaniem współpraca oferowana przez 69isp nie jest franchisingiem – 69isp nie podpisuje umowy franchisingowej, nie ma podręcznika operacyjnego, itd. Tak naprawdę nie ma żadnej istotnej cechy franchisingu. Przed przypuszczeniem na nas frontalnego ataku Pan Biegus powinien zadać sobie trud zapoznania się z definicjami franchisingu umieszczonymi na naszym portalu.

Fakt piąty: W żadnej wypowiedzi p. Wiśniewskiego krytyka nie posuwa się poza przeprowadzenie dowodu, że 69isp nie jest franchisingiem. Pan Wiśniewski nigdzie nie sugeruje, że firma 69isp nie wypłaca pieniędzy brokerom (wierzymy, że wypłaca) czy prowadzi nieuczciwe interesy w jakiś inny sposób (wierzymy, że tak nie jest). Ufamy, że poza tematem franchisingu jest to najuczciwsza firma na świecie. Ale nie to jest przedmiotem krytyki. Jedynym przedmiotem krytyki jest podszywanie się 69isp pod franchising. Dążąc do zakończenia tego wątku proponujemy: jeśli 69isp zrezygnuje z promocji opartej na nieprawdzie, czyli powoływanie się na to, że jest siecią franchisingową, zniknie też z Czarnej Listy Franchisingu. Życzymy p. Biegusowi i jego firmie, żeby odniosła sukces jako sieć dystrybucji – ale bez wykorzystywania renomy wynikającej z prowadzenia działalności na zasadach franchisingu...

W imieniu redakcji
Arkadiusz Słodkowski
Redaktor Naczelny