26.11.2013

Załóż firmę przez internet

Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć (prawie) bez wychodzenia z domu.

Wielka jest troska administracji o cenny czas przedsiębiorców. Jej niewątpliwy wyraz stanowi wirtualna procedura rejestracji biznesu. Czy na pewno w 100 proc.? Najbezpieczniej byłoby stwierdzić, że zakładanie firmy przez internet jest w tym samym stopniu wirtualne, co „jedno okienko” było wystarczające do załatwienia wszystkich formalności. Czyli nie do końca.

Dwóch przedsiębiorców

By zarejestrować jednoosobową działalność, możemy wylegitymować się elektronicznym podpisem bądź za pomocą tzw. zaufanego profilu ePUAP. Do założenia spółki z o.o. podpis elektroniczny będzie niezbędny.

Podpis, proszę

Przygodę z internetową rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczynamy od wejścia na stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl. Tam wybieramy opcję: „Wypełnij wniosek przez internet”, oznaczoną numerem trzy.

Pierwszy krok tej procedury polega na potwierdzeniu tożsamości użytkownika. Do wyboru mamy trzy opcje: elektroniczny podpis, tzw. profil zaufany ePUAP oraz anonimowe wypełnienie wniosku. Pierwsza z nich to najbardziej komfortowa droga, jednak jej wykorzystanie wymaga wcześniejszego wyrobienia cyfrowej sygnatury (koszt rzędu 200 zł na rok). Pozostałe dwie będą niestety wymagały osobistego stawienia się przed administracyjnym obliczem. W przypadku ePUAP czeka nas wizyta w urzędzie gminy lub miasta. Jeśli zdecydujemy się wypełnić wniosek anonimowo, będziemy musieli złożyć go w urzędzie skarbowym bądź wybranym oddziale ZUS.

Przedstaw się

Wróćmy do internetowej procedury rejestracyjnej. Na początku portal zapyta nas, co chcemy zrobić. A możemy założyć, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą oraz zmodyfikować dane swojej firmy. My wybieramy pierwszą możliwość – zakładanie działalności. Przed kliknięciem we właściwy link warto zapoznać się z widniejącym poniżej wpisem – z niego dowiemy się między innymi, że rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

Na kolejnej stronie zostaniemy poproszeni o wybór sposobu przygotowania danych i wniosku. Wybieramy zatem opcje: „Nowy wniosek” oraz „Przygotuj wniosek przy użyciu kreatora”, a po wpisaniu kodu weryfikacyjnego poniżej przenosimy się do następnej strony, gdzie zaczniemy wprowadzać dane swoje, a także naszej firmy – od nazwy, przez rodzaj działalności zgodnie z klasyfikacją PKD, aż po przewidywaną liczbę zatrudnienia. W dalszej części musimy też wypełnić dane niezbędne do rejestru ubezpieczeniowego i urzędu skarbowego, m.in. sposób opodatkowania. Później musimy jeszcze podać numer rachunku bankowego, jaki zamierzamy wykorzystywać na potrzeby działalności. Po wprowadzeniu ewentualnych załączników do wniosku procedura rejestracji zostanie zakończona.

Co dalej? Jeśli składaliśmy wniosek w trybie anonimowym, otrzymamy kod weryfikacyjny, z którym musimy udać się do urzędu gminy, by potwierdzić tożsamość i złożyć podpis. Mamy na to siedem dni – tyle czasu system przechowa nasz wniosek. Jeśli skorzystaliśmy z podpisu elektronicznego lub już wcześniej zweryfikowaliśmy w ZUS-ie lub urzędzie skarbowym swój profil ePUAP, to po paru dniach otrzymamy numer REGON. Wszystko? Nie tak prędko. Niezależnie od sposobu rejestracji w CEIDG, zupełnie odmienną kwestią jest zgłoszenie w ZUS-ie, z jakich ubezpieczeń będziemy korzystać. W tym celu niestety musimy udać się do ZUS-u osobiście. Przedsiębiorców, którzy zamierzają być płatnikami VAT, czeka też wycieczka do urzędu skarbowego w celu złożenia oddzielnych wniosków.

Rejestracja jednoosobowej działalności on-line krok po kroku

 1. Wejdź na stronę www.ceid.gov.pl
 2. Wybierz opcję: „Wypełnij wniosek przez internet”
 3. Określ metodę potwierdzenia tożsamości
 4. Wybierz opcję wypełniania wniosku przy użyciu kreatora
 5. Wprowadź swoje dane
 6. Wprowadź informacje dotyczące zakładanej firmy

(Nie)dobre są spółki

Przez internet można zarejestrować nie tylko jednoosobową działalność, ale również spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym celu wchodzimy na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) i klikamy w zakładkę: „Rejestracja spółki z o.o.”. By się zarejestrować, musimy założyć konto w systemie teleinformatycznym, który wygeneruje dla nas wszelkie niezbędne dokumenty, czyli umowę spółki, listę wspólników oraz wnioski KRS.

Nie wszystkie etapy zakładania spółki z o.o. mogą być zrealizowane w sieci. Po zarejestrowaniu spółki z o.o. przez internet członkowie jej zarządu mają siedem dni na złożenie do sądu rejestrowego swoich poświadczonych notarialnie podpisów. Niestety w przypadku S24 nie ma zastosowania procedura „jednego okienka”. Oznacza to, że zarząd nie może za pośrednictwem sądu rejestrowego złożyć wniosków do urzędu skarbowego (NIP), Głównego Urzędu Statystycznego (REGON) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz musi skierować każdy z nich bezpośrednio do poszczególnych instytucji. Po otrzymaniu numerów NIP i REGON ma ponadto obowiązek zgłoszenia ich do KRS.

Rejestracja spółki z o.o. on-line krok po kroku

 1. Wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl)
 2. Kliknij w zakładkę: „rejestracja spółki z o.o. w 24h”
 3. Załóż konto w systemie teleinformatycznym
 4. Wpisz dane, o które prosi system teleinformatyczny
 5. System generuje wszelkie dokumenty, tj. umowę spółki, listy wspólników, wnioski KRS
 6. Autoryzuj dokumenty w podpis elektroniczny
 7. Uiść opłaty sądowe od wniosku o wpis do KRS

Umowa sztampowa

– Z praktycznego punktu widzenia należy zastanowić się, czy wprowadzając instytucję rejestracji spółki w 24 godziny, rzeczywiście osiągnięto zamierzony efekt przyspieszenia założenia działalności gospodarczej – mówi Iwona Łagowska, Banking Advisor w Kancelarii Prawnej Skarbiec. – Po pierwsze należy nadmienić, że 24-godzinny termin na rejestrację spółki jest wyłącznie terminem instrukcyjnym. Niedotrzymanie go nie wywołuje negatywnych skutków w stosunku do osoby rozpatrującej wniosek. Nie ma zatem żadnej gwarancji, że procedurę uda zakończyć się w tak szybkim czasie.

Wątpliwości budzi też brak możliwości wprowadzania zmian do elektronicznego wzorca umowy spółki.

– W spółce S24 wspólnicy muszą objąć udziały równe i niepodzielne (pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym), bez możliwości ich uprzywilejowania. Niemożliwe jest również spisanie listy czynności przekraczających zwykły zarząd, które wymagają zgody spółki – wymienia Łagowska. – Jednym z największych mankamentów tego rozwiązania jest brak możliwości modyfikacji modelu reprezentacji spółki. Mamy bowiem do wyboru wyłącznie dwie opcje – reprezentację samodzielną lub standardowy model określony w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Wyszło jak zwykle

Przesadą jest stwierdzenie, że własną firmę można założyć, nie wychodząc z domu. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wirtualne procedury pozwalają co prawda na jej rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, ale nie na zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych czy zarejestrowanie jako płatnika VAT. Spółki z o.o. natomiast bez podpisu elektronicznego w ogóle nie da się zarejestrować przez internet. Na dodatek jej wzorzec spółki narzucony na elektronicznej platformie jest aż nadto uproszczony.

– Choć spółka jest w stanie funkcjonować w oparciu o taką umowę, to w praktyce i tak nie uda nam się uniknąć wizyty u notariusza. Każda zmiana umowy spółki odbyć się musi w tradycyjnej formie wskazanej w przepisach kodeksu, tj. w formie aktu notarialnego – zaznacza Iwona Łagowska.
Rejestracja biznesu bez wychodzenia z domu pozostaje zatem w sferze odległych ideałów.

Grzegorz Morawski