Jak na razie pod logo Gama działa 14 sklepów. Ostatni z otwartych sklepów znajduje się w Chełmie, a jego powierzchnia – 800 m2 - jest największa w porównaniu z innymi placówkami sieci.
Piątek
02.12.2011
Sklepy spółdzielcze działające pod logo Gama zaopatrują się w należącej do Emperii Grupie Dystrybucyjnej Tradis.
 

Spółdzielczość w branży spożywczej wcale nie odchodzi do lamusa. Sklepy wciąż rozwijają się w ten sposób a efektem konsolidacji są nowe sieci placówek, których właścicielami są lokalne spółdzielnie.
- Gama jest konceptem powołanym do życia wspólnie przez spółdzielnie Społem oraz spółkę Partnerski Serwis Detaliczny z Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Sieć bazuje na placówkach już działających oraz nowo otwieranych w ramach spółdzielni współpracujących z Partnerskim Serwisem Detalicznym (PSD). Z założenia supermarkety Gama mają powierzchnię od 100 m2, to w zasadzie jedyny warunek dołączenia do sieci. Ale pracujemy już nad formatem Gamy skierowanej także do mniejszych obiektów, od 30 m2 - zapowiada Małgorzata Więch, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju PSD SA.

W imieniu uczestniczących w projekcie spółdzielni, PSD zawiera umowy z dostawcami i producentami. Spółdzielcy zobowiązują się natomiast, że ich głównymi dostawcami będą spółki dystrybucyjne Grupy Handlowej Emperia. Spółdzielnie, które zdecydują się zmienić markę swoich sklepów mają możliwość rozszerzenia oferty asortymentowej, wprowadzenia do sprzedaży marek własnych, obniżenia kosztów wspólnej promocji oraz wzmocnienie pozycji w relacjach na linii sklep – producent/dystrybutor. Gama nie pobiera żadnych opłat związanych z przynależnością do sieci. Spółdzielnia musi jedynie pokryć koszty wizualizacji wewnętrznej lokalu, za zewnętrzne przystosowanie sklepu do wymagań sieci płaci PSD.

- Spółdzielnie są niezależnymi podmiotami działającymi na terenie poszczególnych miejscowości i zarządzają własnymi sieciami sklepów. Niektóre ze spółdzielni tworzą własne grupy zakupowe, lub podobnie jak spółdzielnie współpracujące z PSD, bazują na jednym kluczowym dystrybutorze. Spółdzielnie, które zdecydują się przystąpić do PSD nadal działają jako niezależne podmioty, mające własną markę i zarząd. PSD spina jedynie całość projektu i dostarcza narzędzi do konkurowania na rynku - dodaje Małgorzata Więch.

(dw)