Słownik franczyzy i biznesu

spółki powiązane

Zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych spółka powiązana to spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 proc. udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.

źródło: www.skarbiec.biz