Forum o artykule: 5 kroków do zostania franczyzodawcą 1471

Lutheran Hospital 10.09.2017 *.151.95.180.155

3
Jestem Doktorem Michaelem Baldwinem z Iowa Luterański Szpital, dałem mi szansę, aby kierownictwo szpitali reklamowało w Internecie, jak pracujemy i że zaczęliśmy od nowa na rok zakupu narządów ludzkich, np. Nerki, jeśli jesteś poza zainteresowani sprzedażą nerki, proszę nie wahaj się skontaktować ze szpitalem pod poniższym adresem e-mail: Szpital w luteranie w Stanach Zjednoczonych jest specjalistą w dziedzinie chirurgii i jako dawca nie ma w tym ryzyka, płacimy dobrą sumę pieniędzy i jesteśmy z siedzibą w Iowa USA. I to jest nasz e-mail: iowalutheranhospital@gmail.com Możesz też się z nami skontaktować na cosapp +1 929 281 1248
20.02.2012

5 kroków do zostania franczyzodawcą

Polski rynek franczyzy z roku na rok radzi sobie coraz lepiej o czym świadczy rosnąca liczba firm rozwijających się poprzez sprzedaż licencji. Jak wynika z raportu o rynku franczyzy PROFIT system od kilku lat przybywa średnio 100 nowych systemów rocznie. Rodzime sieci coraz lepiej radzą sobie także na zagranicznych rynkach. Można więc powiedzieć, że perspektywy są optymistyczne - zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz ciekawsze pomysły na biznes przedsiębiorczych Polaków. Ze względu na dużą konkurencję szansę na sukces mają jednak tylko profesjonalne systemy franczyzowe. Konkurencja na rynku franczyzowym się zwiększa i aby odnieść sukces, należy naprawdę dobrze przygotować się do roli franczyzodawcy. Poniższe pytania powinny pomóc w uzmysłowieniu sobie, na jakim jest się etapie do stworzenia systemu franczyzowego. Oceń swoją firmę Jak długo firma działa na rynku? Idea franczyzy polega na tym, że franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcom model prowadzenia biznesu opracowany na podstawie własnego doświadczenia. Aby takie doświadczenie zdobyć, należy prowadzić przynajmniej jedną jednostkę pilotażową przez co najmniej dwanaście miesięcy. W krótszym czasie nie uda się dokładnie przetestować pomysłu i sprawdzić, jakiej podlega on sezonowości czy jaką ma konkurencję na rynku, a także czy oferowane produkty lub usługi są niezależne od trendów mody. Czy moja działalność jest dochodowa? Im dłużej biznes jest prowadzony, tym większa i głębsza jest wiedza na temat wysokości sprzedaży i kosztów, czyli wyników finansowych punktu. Takie informacje będą pomocne w ocenie, np. w jakim okresie w ciągu roku najlepiej jest otwierać daną działalność, ale przede wszystkim będzie można rzetelnie przygotować biznesplan i założenia finansowe dla potencjalnych franczyzobiorców. Oczywiście, jeżeli w ogóle chcemy myśleć o rozwoju, działalność musi przynosić zyski, ale trzeba też znać dokładną ich wysokość. Czy moja firma jest unikalna? Dobrze, gdy firma czymś się odróżnia od innych firm działających w tej samej branży. Mogą to być wyjątkowe produkty lub usługi albo specyficzna wizualizacja punktu, bądź też charakterystyczna obsługa klienta. Należy się zastanowić, czym możemy zainteresować potencjalnych franczyzobiorców, żeby chcieli przystąpić do naszego systemu franczyzowego. Z drugiej jednak strony, musimy ocenić, czy ta unikalność nie będzie przeszkodą w rozwoju. Czy nie ograniczy nam rynku albo nie spowoduje, że wraz z przemijającą modą popyt na usługi lub produkty się skończy. Im dany biznes jest bardziej niepowtarzalny, jak np. restauracja z wyszukanym menu, tym trudniej będzie zbudować system franczyzowy. Najlepiej „franczyzuje” się biznes, który jest łatwy do powtórzenia przez innych. <br /> Co zaoferujesz swoim biorcom Logo Budowanej sieci franczyzowej należy zapewnić jednolity wizerunek, ponieważ jego jednorodność zapewni sieci rozpoznawalność wśród klientów. Dlatego też bardzo ważne jest opracowanie wizualizacji sieci. Niezbędne są zaprojektowanie logo, które będzie wyróżniało sieć, a także wizualizacja wnętrz jednostek. Należy też uregulować kwestie prawne związane z logo i zapewnić sobie wyłączne prawo do posługiwania się i rozporządzania nim. Tylko wtedy można myśleć o udzielaniu licencji franczyzowej. Know-how Głównym zadaniem franczyzodawcy jest przekazanie franczyzobiorcom całej wiedzy fachowej oraz doświadczeń dotyczących prowadzenia danego biznesu. Wiedza ta musi być poufna, istotna i zidentyfikowana. Know-how musi być niedostępne dla nikogo spoza systemu franczyzowego oraz niezbędne franczyzobiorcy do prowadzenia działalności. Dzięki przystąpieniu do systemu i zapoznaniu się z know-how franczyzobiorca zdobywa przewagę nad konkurencją. Aby można powiedzieć, że franczyzodawca rzeczywiście przekazuje know-how, jego informacje muszą być znaczące dla sprzedaży towarów, sposobu obsługi klienta, prowadzenia przedsiębiorstwa, spraw administracyjnych, finansowych i zarządzania. Szkolenia Szkolenia są bardzo ważnym elementem przemawiającym za przystąpieniem do sieci franczyzowej. Dają one osobom spoza branży możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy na temat zasad prowadzenia działalności oraz jej specyfiki. Franczyzodawcy powinni organizować szkolenia wstępne, na których zapoznają swoich partnerów z firmą, produktami czy zasadami obsługi klienta, oraz szkolenia dodatkowe, organizowane w razie potrzeby, np. po wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów. Pomoc Franczyzobiorcy przystępujący do systemu liczą na pomoc ze strony franczyzodawcy. Oczekują jej zarówno na samym początku współpracy, jak i w późniejszym okresie. Na początku franczyzobiorcy przede wszystkim spodziewają się pomocy w wyszukaniu odpowiedniego lokalu do prowadzenia punktu franczyzowego. Franczyzodawca lepiej oceni, czy zaproponowany punkt jest dobrze zlokalizowany, czy ma odpowiednią wielkość i czy spełnia wymagania techniczne. Wybór lokalu jest bardzo istotny dla każdej branży i może zadecydować o sukcesie lub porażce całego biznesu. Natomiast w trakcie współpracy, franczyzobiorcy powinni móc liczyć na pomoc np. w organizowaniu akcji promocyjnych, szkoleniu pracowników czy w merchandisingu. <br /> Wyceń koszty współpracy Wysokość inwestycji Myśląc o franczyzie, powinno się dokonać analizy opłacalności planowanego przedsięwzięcia zarówno z własnego punktu widzenia, jak i potencjalnych franczyzobiorców. Należy się zastanowić, jak duże środki finansowe będzie musiał zainwestować franczyzobiorca oraz jak szybko zacznie zarabiać i kiedy początkowe nakłady inwestycyjne mu się zwrócą. Rodzaje opłat franczyzowych Znając wielkość inwestycji oraz wysokość kosztów bieżących, należy wyliczyć, jakie opłaty franczyzowe nałożymy na franczyzobiorcę. We franczyzie występują głównie dwa rodzaje opłat. Opłata wstępna, płatna po podpisaniu umowy, oraz opłaty bieżące, płatne regularnie co miesiąc lub kwartał. Opłaty bieżące powinny być tak skalkulowane, żeby z jednej strony pokrywały koszty związane z organizacją i utrzymaniem sieci przez franczyzodawcę, a z drugiej strony, żeby nie były nadmiernie uciążliwe dla franczyzobiorcy. <br /> Opracuj pakiet franczyzowy Jeżeli odpowiednio długo prowadzisz jednostkę pilotażową, jesteś właścicielem znaku towarowego, a działalność jest opłacalna, możesz zacząć myśleć o stworzeniu sieci franczyzowej. Jednak wymaga to poświęcenia czasu i pracy. Przede wszystkim nad opracowaniem pakietu franczyzowego. W ramach pakietu należy przygotować umowę franczyzową, która będzie regulowała prawa i obowiązki stron w trakcie obowiązywania umowy i po jej wygaśnięciu. Następnie należy opracować podręcznik operacyjny, który musi w sposób wyczerpujący opisywać przekazywane know-how franczyzodawcy. Dodatkowo można opracować biznesplan dla franczyzobiorców. Nie jest to zadanie proste, a przy tym bardzo czasochłonne. Dlatego, aby zadbać o dobre merytoryczne przygotowanie, najlepiej jest zwrócić się do doradców, którzy zajmują się takimi zagadnieniami profesjonalnie i pomogą w opracowaniu niezbędnej dokumentacji. <br /> Zrekrutuj franczyzobiorców Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć, przymierzając się do stworzenia sieci franczyzowej, jest przygotowanie strategii promocji systemu i poszukiwania franczyzobiorców. Opracowany model biznesowy jest produktem, który trzeba sprzedać. Aby było to łatwiejsze, najlepiej jest przeprowadzić wielokanałową kampanię informacyjną bądź wykorzystać narzędzia public relations.

Pozostałe kategorie

PROFIT system informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników na forum. Usuwane będą wypowiedzi o treści reklamowej lub rażąco sprzecznej z zasadami dobrego wychowania.

Wypowiedzi mogą zamieszczać tylko zarejestrowani użytkownicy. Adres IP osoby zamieszczającej wypowiedź jest prezentowany wszystkim użytkownikom. Konta użytkowników będą blokowane w przypadku zamieszczania wypowiedzi reklamowych, niekulturalnych lub naruszających czyjeś dobre imię. W przypadku zauważenia nadużyć prosimy o kontakt: redakcja@franchising.pl.

Administrator forum porządkuje forum łącząc wątki o podobnej tematyce oraz poprawia nazwy tematów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania całości lub części wypowiedzi zamieszczonych na forum portalu Franchising.pl w artykułach publikowanych na portalu Franchising.pl i w miesięczniku Własny Biznes FRANCHISING.