Bogata oferta / Intermarché to największa obecnie w Polsce pod względem obrotu (5 mld zł w 2017 roku) sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych. Na powierzchni handlowej od 400 do 2,8 tys. m kw. oferuje do 25 tys. artykułów spożywczych, kosmetycznych, chemicznych oraz przemysłowych.
Z Grupą Muszkieterów możesz wybrać, czy chcesz działać w branży spożywczej, czy dom i ogród. W zależności od podjętej decyzji poprowadzisz supermarket pod szyldem Intermarché lub Bricomarché.
 

Grupa Muszkieterów to międzynarodowa marka, pod skrzydłami której zrzeszają się przedsiębiorcy we Francji, w Belgii, Portugalii oraz w Polsce. Nad Wisłę Muszkieterowie zawitali w 1997 roku, a dziś skupiają tu 224 supermarkety spożywcze Intermarché, 151 sklepów DIY (do it yourself – zrób to sam – przyp. red.) Bricomarché oraz 61 stacji paliw. W 2017 roku obroty Grupy Muszkieterów wyniosły 7,1 mld zł.
Intermarché to największa obecnie w Polsce pod względem obrotu (5 mld zł w 2017 roku) sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych. Na powierzchni handlowej od 400 do 2,8 tys. m2 oferuje do 25 tys. artykułów spożywczych, kosmetycznych, chemicznych oraz przemysłowych. W zależności od przestrzeni sprzedażowej sklepy otwierają się w formacie Intermarché Contact lub Intermarché Super. Z kolei sklepy Bricomarché oferują asortyment z branży „dom i ogród”. Na średniej powierzchni handlowej ponad 1,7 tys m2 klienci znajdą – w zależności od sezonu – od 15 do 30 tys. produktów. W 2017 roku sieć po raz pierwszy przekroczyła próg 2 mld zł obrotów, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 14,2 proc.

Droga do franczyzy

Muszkieterowie nie zamierzają wyhamowywać rozwoju i planują kolejne otwarcia, na terenie wszystkich województw, głównie w małych i średnich miejscowościach. W swojej strategii stawiają na franczyzę.
Działalność biznesowa Grupy Muszkieterów opiera się na zasadach franczyzy, ale nie jest to zwykła struktura franczyzowa. W Grupie obowiązują dwie kluczowe zasady: niezależności oraz współdecydowania o przyszłości organizacji. Każdy właściciel Intermarché i Bricomarché może objąć podwójną funkcję kierowniczą: być niezależnym szefem swojego przedsiębiorstwa oraz pełnić rolę zarządczą w ramach Grupy, odpowiadając za jeden z obszarów działania struktur centralnych. W ten sposób franczyzobiorcy mają wpływ na wyznaczanie kierunków rozwoju Grupy, a także na kształtowanie jej polityki mówi Eliza Orepiuk-Szymura, dyrektor ds. komunikacji i informacji Grupy Muszkieterów.

Muszkieterowie najchętniej nawiązują współpracę z kandydatami, którzy chcą pracować w parach  wspólnie ze swoim życiowym partnerem. Zainteresowane nawiązaniem współpracy pary są zapraszane na pierwsze spotkanie, podczas którego ocenie podlega ich motywacja do założenia przedsiębiorstwa. Po wstępnej selekcji kandydaci otrzymują do wypełnienia dossier finansowe i administracyjne. Warunkiem przystąpienia do Grupy Muszkieterów jest wkład własny w wysokości minimum 400 tys. zł.
Kwota ta stanowi kapitał zasilający spółkę franczyzobiorcy, która zarządza supermarketem o wielomilionowych obrotach – podkreśla Eliza Orepiuk-Szymura. Co istotne, nie jest to opłata za licencję lub inna opłata na rzecz Grupy, a kapitał początkowy niezbędny do uruchomienia działalności, który od początku pracuje na wyniki prowadzonej spółki.

Po odesłaniu wypełnionych dokumentów kandydaci otrzymują zaproszenie do centrali firmy, na spotkanie organizacyjne. Kolejny etap to trzydniowy staż praktyczny w jednym ze sklepów, podczas którego poznają zasady funkcjonowania placówki. Ostateczną decyzję o akceptacji lub odrzuceniu kandydatury podejmuje Europejska Komisja Zezwoleń. Jeśli jest pozytywna – kandydaci na franczyzobiorców stają się postulantami i podpisują umowę członkowską. W ciągu kolejnego roku przechodzą sześciomiesięczne szkolenia: teoretyczne w centrali firmy (z zarządzania, technik dystrybucji, kultury Grupy) oraz praktyczne w punktach sprzedaży. A później zapada decyzja – o przejęciu istniejącego sklepu lub o wybudowaniu od podstaw nowego.
Ze strony Grupy Muszkieterów przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc we wszystkich etapach prowadzących do otwarcia punktu sprzedaży oraz na wsparcie w bieżącej działalności – dodaje Eliza Orepiuk-Szymura. Podczas otwarcia swojego supermarketu nowy franczyzobiorca ma zapewnione wsparcie w procesie zatowarowania, rekrutacji i szkolenia pracowników, a także przy wyborze dostawców oraz przy nagłośnieniu otwarcia sklepu w lokalnym środowisku. Wszyscy Muszkieterowie regularnie uczestniczą w warsztatach rozwijających ich umiejętności zawodowe oraz dedykowanych szkoleniach, po to, aby ich biznes rozwijał się szybciej i dynamiczniej.
Po dwóch latach nowi Muszkieterowie mogą stać się akcjonariuszami spółki matki. Statut udziałowca pozwala im w pełni uczestniczyć w podejmowaniu strategicznych decyzji i zarządzaniu Grupą.


Dla domu i ogrodu / Sklepy Bricomarché oferują asortyment z branży „dom i ogród”. Na średniej powierzchni handlowej ponad 1,7 tys m kw. markety oferują – w zależności od sezonu – od 15 do 30 tys. produktów.