Rozwój IWG w pierwszej połowie 2019 roku

Elastyczne formy pracy szybko zyskują na popularności, a grupa IWG wciąż rozwija swoje marki — otworzyła 156 nowych lokalizacji w 34 krajach na świecie.
 

Od Perth w Australii po japońską Nagoję — w pierwszej połowie 2019 roku byliśmy świadkami bardziej dynamicznego rozwoju marek IWG oferujących elastyczne przestrzenie do pracy.

Od początku roku firma otworzyła 156 lokalizacji w 34 krajach, co stanowi kolejny krok w realizacji misji, jaką jest rewolucja w dziedzinie elastycznych form pracy.  

Z raportu opracowanego przez firmę konsultingową The Instant Group wynika, że w ubiegłym roku zapotrzebowanie na elastyczne przestrzenie do pracy wzrosło o 19% oraz że wzrost dostępności elastycznych przestrzeni był najważniejszym trendem na rynku nieruchomości komercyjnych na całym świecie.  

John Williams, dyrektor marketingu w firmie The Instant Group, przypisuje tę tendencję wzrostową dwóm czynnikom — zmianie modelu działalności firm (zwłaszcza w odniesieniu do elastycznych form pracy) oraz zmianie charakteru samych pracowników.  

„Stoi za tym po części zwiększenie liczby niezależnych podwykonawców — konsultantów, start-upów oraz wszechstronnych pracowników, swoistych ludzi-orkiestr — a po części fakt, że większe przedsiębiorstwa skłaniają się ku elastyczniejszym sposobom pracy” — wyjaśnia.    

„Firmy są obecnie bardziej skłonne dawać pracownikom większą swobodę wyboru miejsca i sposobu pracy, a technologie mobilne sprawiają, że możliwości te są w zasadzie nieograniczone”. 

Zdaniem Williamsa kolejnym ważnym czynnikiem była niechęć większych firm do zawierania długoterminowych umów najmu, które ograniczają elastyczność finansową przedsiębiorstw.  

„Klienci korporacyjni odchodzą od długoterminowych zobowiązań w ramach umów najmu, ponieważ od 2008 roku mamy do czynienia ze skróceniem cyklów biznesowych i przedsiębiorstwa musiały zwiększyć swoją elastyczność, by odnaleźć się w tej nowej sytuacji”. 

„Daje im to możliwość szybkiego rozwoju — i w razie potrzeby ograniczenia działalności — bez przywiązywania się do jednego miejsca przez dziesięć lat, a nawet dłużej”. 

Mimo coraz większej dostępności elastycznych przestrzeni do pracy większość z nich nadal koncentruje się w obrębie globalnych metropolii. Z raportu wynika, że zdecydowana większość takich miejsc znajduje się w Nowym Jorku i Londynie. 

Marki prowadzone przez IWG stale poszerzają jednak działalność również o kolejne rynki rozwijające się. W tym roku otwarto nowe powierzchnie biurowe w takich miastach jak Braga, Bilbao, Rennes i Gdańsk.  

Jeśli zaś chodzi o charakter zasobów stojących za zmianą praktyk w zakresie pracy, mogłoby się wydawać, że kluczową rolę odgrywa sektor kreatywny — czyli młodzi programiści w swobodnych ubraniach, pragnący uniknąć tradycyjnej, czy wręcz „dusznej” kultury biurowej, wymagającej od nich pracy w ustalonych godzinach.  

Zdaniem Williamsa z raportu płyną zgoła odmienne wnioski. 

„Panuje błędne przekonanie, że to milenialsi z sektora kreatywnego lub technologicznego są siłą napędową tych zmian. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego” — wyjaśnia.   

„Z naszych danych wynika, że w USA i Wielkiej Brytanii to przedsiębiorstwa z branży usług finansowych i profesjonalnych częściej korzystają z elastycznych przestrzeni do pracy”. 

„Do najszybciej rozwijających się segmentów sektora elastycznych przestrzeni należy segment dużych firm potrzebujących większych powierzchni biurowych”. 

Chociaż trend ten zrodził się w sektorze najmu nieruchomości komercyjnych stosunkowo niedawno i odpowiada jedynie za 5% całego rynku powierzchni biurowych, Williams podejrzewa, że w kolejnej dekadzie elastyczne przestrzenie do pracy będą stanowiły już 40% tego rynku. 

Wśród głównych czynników stojących za tym wzrostem wymienia przejrzystość kosztową, elastyczne podejście do rozwoju i ograniczania działalności firmy oraz szeroki wybór lokalizacji, a także większą swobodę wyboru środowiska pracy i atrakcyjniejsze możliwości w zakresie wystroju i atmosfery.

„Szacujemy, że za dziesięć lat elastyczne przestrzenie do pracy będą stanowiły 40% całego rynku powierzchni biurowych” — dodaje. 

„Co roku zapotrzebowanie na niektórych rynkach rośnie aż o 30%. Naszym zdaniem większość firm wciąż nie wie, jakie opcje elastycznych miejsc do pracy mogłyby być dla nich odpowiednie. Dopiero dowiadują się, z jakich przestrzeni mogą korzystać i ile to kosztuje”.

Odwiedź naszą witrynę franchise.iwgplc.com lub napisz do naszego zespołu ds. franczyzy na adres franchise.PL@iwgplc.com


Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Pralnia EBS.
Dowiedz się więcej
Dane kandydata
Dane kandydata
undefined
undefined
If you see this, leave this form field blank