Panie premierze, jak mamy zapłacić podatki, czynsze i kredyty?

Piątek
20.03.2020
Polska Organizacja Franczyzodawców i Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców we wspólnym stanowisku domagają się realnych działań ratujących płynność biznesów zamkniętych podczas pandemii.
 

Obie organizacje uzgodniły i wysłały do Premiera Mateusza Morawickiego i Rady Ministrów wspólne pisma w sprawie ratunktowego pakietu gospodarczego. Proponują w nim rozwiązania zastosowane przez inne kraje pogrążone w kryzysie epidemii m.in. przez Włochy i Wegry, a których zabrakło w rozwiązaniach polskiego rządu. 

 Postulujemy między innymi uproszczenie procedur przyznawania pomocy, tak aby niezbędna dawka płynności jak najszybciej dotarła do potrzebujących przedsiębiorców – mówią zgodnie Monika Dąbrowska, prezes POF i Paweł Tracz, prezes MiF.

Obie organizacje postulują też zawieszenie przedsiębiorcom z sektora MSP (z przychodami rocznymi ze sprzedaży do 10 mln zł) wszystkich większych podatków (VAT, PIT, CIT, składki ZUS – przynajmniej do końca tego miesiąca, kiedy w pełni przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie firm). Następnie postulują rozbicie zapłaty podatków na kilka miesięcznych rat.

POF i MIF uważają, że właściwym działaniem antykryzysowym będzie wprowadzenie prostego rozwiązania pozwalającego firmom na odzyskanie zapłaconych czynszów za okres przymusowego przestoju – proponują albo odliczenie czynszu od podatku albo zwolnienie z obowiązku zapłaty czynszu za ten okres a w najgorszym przypadku zmniejszenie kwoty czynszu o co najmniej 50 proc.

Połączeni franczyzodawcy i franczyzobiorcy postulują powszechne zawieszenie spłaty kredytów i rat leasingowych przynajmniej na okres przestoju, oraz obciążenie Skarbu Państwa zapłatą odsetek za ten okres. Proponują wprowadzić też formę rekompensaty dla instytucji finansowych za okresowy brak spłat. 

Obie organizacje zadeklarowały dalszą współpracę już po zażegnaniu skutków epidemii – mają współpracować, gdyby doszło do kodyfikacji prawa obejmującego rynek franczyzy. Będą wspólnie występować przed Ministerstwem Sprawiedliwości i udzielać się w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP w przypadku opracowywania tzw. ustawy o franczyzie.

– Zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy mają obawy przed przeregulowaniem rynku franczyzy. Jeśli nawet tworzyć jakieś przepisy to bardzo ostrożnie, musimy stać na twardym stanowisku ochrony wolności gospodarczej – mówi Arkadiusz Słodkowski z zarządu POF.

Treść całego pisma franczyzodawców i franczyzobiorców umieściliśmy poniżej:


Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów 

Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju 

Tadeusz Kościński, Minister Finansów 

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister, Szanowni Panowie Ministrowie, 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców przedkłada rządowi wspólne stanowisko franczyzobiorców i franczyzodawców w sprawie pakietu pomocowego dla firm. Doceniając podjęte przez rząd kroki, chcielibyśmy zaproponować dodatkowe, komplementarne działania pomocowe, które zastosowano w kilku krajach poszkodowanych przez epidemię koronawirusa, i które dały oddech finansowy i szansę na przeżycie małych i średnich firm. Rynek franczyzowy w Polsce to ponad 80 tysięcy firm franczyzowych, najczęściej rodzinnych biznesów i blisko milion zatrudnionych w nich pracowników. 

STANOWISKO 

Akceptując jednorazowe postojowe 2000 zł dla samozatrudnionych i osób na umowach zleceniu apelujemy o maksymalne uproszczenie procedur, aby pieniądze mogły dotrzeć jak najszybciej do osób pozbawionych płynności finansowej w wyniku przymusowego wstrzymania działalności. 

Polecamy również analizę rozwiązań wdrożonych we Włoszech i na Węgrzech, gdzie nastąpiło: 

  • Wstrzymanie wszystkich płatności podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw (VAT, podatki dochodowe, ZUS) do dnia 31 maja (Włochy), 30 czerwca (Węgry), a potem zapłata całości zobowiązań w pięciu miesięcznych ratach; 
  • Wprowadzenie ulgi podatkowej w wysokości czynszu zapłaconych przez firmy objęte przestojem w okresie przestoju (w wysokości 60% wydatku na czynsze we Włoszech);
  • Zawieszenie spłaty kredytów do 18 miesięcy przez MSP (Włochy i Węgry), w zamian we Włoszech państwo obejmie gwarancją 1/3 zobowiązań MSP oraz udzieli bankom ulgi podatkowej rekompensującej straty. 

Polska Organizacja Franczyzodawców i Polskiego Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców proponują, aby w Polsce: 

  • wszystkim przedsiębiorcom z sektora MSP z przychodami rocznymi ze sprzedaży do 10 mln zł wstrzymać płatności wszystkich większych podatków (VAT, PIT, CIT, składki ZUS  przynajmniej do końca tego miesiąca, kiedy w pełni przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie firm). Następnie umożliwić zapłaty podatków w rozbiciu na kilka miesięcznych rat, 
  • wprowadzić proste rozwiązanie pozwalające firmom na odzyskanie zapłaconych czynszów za okres przymusowego przestoju (odliczenie podatkowe) lub zwolnić z obowiązku zapłaty czynszu za ten okres lub zmniejszyć kwotę o co najmniej 50 proc., 
  • zawiesić spłatę kredytów i rat leasingowych przynajmniej na okres przestoju, przerzucić na Skarb Państwo zapłatę odsetek za ten okres lub wprowadzić inną formę rekompensaty dla instytucji finansowych, 
  • przesnąć z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 termin montażu kas fiskalnych online dla grupy przedsiębiorców wskazanych w ustawie. Jest to istotne ponieważ w obecnym okresie są to dodatkowe duże koszty, które małe firmy muszą ponieść w sytuacji, gdzie są zwiększone wydatki na ochronę przed COVID-19, a małe firmy ponoszą straty, 
  • wesprzeć i uprościć wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za okres przestoju, wprowadzając jednocześnie zakaz zwalniania pracowników przez okres 2-3 miesięcy, 
  • przywrócić handel i dystrybucję w niedziele do końca roku, co pozwoli odrobić część strat poniesionych przez firmy handlowe i usługowe w związku z przymusowym przestojem. Postulujemy, by przedsiębiorcy mogli samodzielnie zdecydować o otwarciu sklepu lub punktu usługowego w niedzielę. Skłonienie konsumentów do zakupów staje się zagadnieniem kluczowym dla uniknięcia kryzysu i każde rozwiązanie w tym kierunku jest korzystne. 

Monika Dąbrowska, Arkadiusz Słodkowski, Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Paweł Tracz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i FranczyzobiorcówPOPULARNE NA FORUM

Klient może spać spokojnie

czy dotyczy to umów frnczyzowych podpisanych listownie

1 wypowiedzi
ostatnia 11.09.2020
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

Teraz alarm to podstawa, nie wyobrażam sobie sklepu bez systemu alarmowego. My tez oczywiście go mamy.

36 wypowiedzi
ostatnia 07.09.2020
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020