Rośnie świadomość konsumentów, którzy chętnie wybierają produkty i usługi powstałe w warunkach przyjaznych dla środowiska.
 

Zarówno firmy, jak i ich klienci coraz mocniej stawiają na ekologię. Motywuje to przedsiębiorstwa do podejmowania różnorakich działań na rzecz ochrony klimatu. Najczęściej wybieranym przez przedsiębiorstwa franczyzowe oraz łatwo dostępnym sposobem na bycie eko jest zakup ekologicznej energii elektrycznej.

Firmy działające w Polsce coraz częściej chcą wspierać ochronę środowiska naturalnego i dlatego aktywnie włączają się w ekologiczne inicjatywy, a także inwestują w rozwiązania, dzięki którym same przyczyniają się do ochrony środowiska. Jednym z działań w tym zakresie jest właśnie zakup zielonej energii.

Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu. Są to przeważnie oferty sprzedaży energii elektrycznej produkowanej wyłącznie w źródłach odnawialnych, lub w źródłach o zmniejszonym szkodliwym wpływie na środowisko naturalne (w porównaniu z produkcją w konwencjonalnych elektrowniach węglowych).

Najbardziej zaawansowane produkty są oferowane łącznie z certyfikatami wydawanymi przez niezależne instytucje, które gwarantują, że energia kupiona przez daną firmę jest zgodna z ofertą sprzedawcy. W niektórych ofertach, firma może sama wybrać rodzaj, źródło oraz lokalizację nabywanej energii. Nieco innym, ale również proekologicznym rozwiązaniem jest zakup gwarancji pochodzenia, czyli dokumentów poświadczających pochodzenie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE).

Co Twoja firma zyska dzięki ekologicznym produktom?

Niezależnie od wybranego rozwiązania kupno energii z OZE lub gwarancji pochodzenia wspiera ochronę środowiska i wspomaga realizację polityki proekologicznej firmy oraz strategii CSR, zgodnie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Ograniczenie emisji CO2 poprzez nabycie zielonej energii wpisuje się również w założenia europejskiej polityki klimatycznej, a także spełnia oczekiwania coraz bardziej świadomych i wymagających klientów. Wiąże się to także ze wsparciem rozwoju OZE, aby energia odnawialna była bardziej dostępna dla wszystkich.  

Zakup produktów ekologicznych przynosi firmie nie tylko korzyści wizerunkowe, ale także finansowe. Informacje o korzystaniu z ekologicznej energii można wykorzystać przy sporządzaniu raportu niefinansowego ESG, w części dotyczącej E – Środowisko (Environmental). Uwiarygodni to troskę przedsiębiorstwa o środowisko naturalne i umożliwi uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie przez banki czy inwestorów.

Produkty ekologiczne dla klientów franczyzowych

W ofercie TAURON Sprzedaż mamy wszystkie możliwe rozwiązania z zakresu ekologicznej energii. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie każda firma może wybrać ten produkt, który jej najbardziej odpowiada w zakresie przyjętej przez nią polityki proekologicznej.

EKO Premium - 100 proc. zielonej energii

EKO Premium to w 100% zielona energia wyprodukowana w odnawialnych źródłach energii: elektrowniach wodnych oraz wiatrowych, a także od niedawna w pierwszej instalacji fotowoltaicznej.

Po podpisaniu umowy firma otrzymuje Certyfikat Akcesyjny, wystawiony przez niezależną instytucję, jaką jest Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Dodatkowo co miesiąc PTCE będzie wystawiać  Gwarancję Sprzedaży Energii (GSE), w którym będzie wskazane konkretne źródło OZE, w którym została wyprodukowana energia, rzeczywista ilość zużytej energii i czas, w którym miała miejsce produkcja oraz pobór. Otrzymane Certyfikaty są gwarancją na to, że zakupiona energia elektryczna, wyprodukowana w konkretnym odnawialnym źródle i w ściśle określonym czasie, nie będzie sprzedana żadnemu innemu podmiotowi. Dzięki temu każdy nasz klient ma pewność, że jest jedynym konsumentem – w rozumieniu handlowym – nabytej energii. 

EKO Biznes - mniejsza emisja CO2 dzięki kogeneracji

EKO Biznes to oferta zakupu energii elektrycznej o obniżonej emisji CO2 wytwarzanej w elektrociepłowniach. Stosowana w nich kogeneracja polega na wspólnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu jest efektywniejsza niż wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w oddzielnych procesach.

Po wyborze oferty firma otrzymuje tzw. Certyfikat Akcesyjny wydawany przez PTCE. Jest w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji CO2 do atmosfery. Po zakończeniu obowiązywania umowy, wydawany jest kolejny certyfikat, który potwierdza faktyczną wielkość emisji CO2, jakiej udało się uniknąć. Jest ona obliczana na podstawie zużycia energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy.

Gwarancje pochodzenia - dokumenty poświadczające wytworzenie energii w OZE

Gwarancje pochodzenia są dokumentem potwierdzającym, że określona ilość energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej, została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Ilość kupionych gwarancji pochodzenia nie musi odpowiadać ilości zakupionej i zużytej energii elektrycznej, co oznacza że firma może kupić dowolną liczbę gwarancji pochodzenia. 

Gwarancje pochodzenia są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Wystawia je Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - w formie elektronicznej - na wniosek wytwórcy energii elektrycznej. Następnie są przesyłane bezpośrednio do Rejestru Gwarancji Pochodzenia, który prowadzi TGE.

Otrzymane we wszystkich trzech produktach certyfikaty oraz specjalne logo produktu EKO Premium i EKO Biznes mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych i marketingowych firmy.

Dlaczego warto korzystać z zielonej energii?

Świadomość ekologiczna przedsiębiorstw franczyzowych systematycznie rośnie, a wraz z nią także ich zainteresowanie zakupem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Zainteresowanie to jest bardzo duże wśród firm, które w swojej polityce odpowiedzialności społecznej kładą szczególny nacisk na działania proekologiczne. Robią tak przede wszystkim przedsiębiorstwa, które chcą mieć pozytywny wpływ na ochronę środowiska, szczególnie poprzez zmniejszenie emisji CO2 wynikającej z ich działalności. 

Czasami spełnianie wymagań w zakresie działań ekologicznych może stanowić warunek podjęcia współpracy z określnym kontrahentem, wyczulonym na takie rozwiązania. Są to zarówno firmy produkcyjne czy handlowe, jak również najemcy powierzchni biurowych o innych, mniej obciążających środowisko profilach działalności, którzy w ten sposób chcą włączyć się w ochronę naturalnych zasobów. 

Ważnym czynnikiem staje się również świadomość konsumentów, dla których ekologia jest jednym z priorytetów przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

Firmy zainteresowane EKO ofertą mogą wypełnić formularz kontaktowy na stronie biznes.tauron.pl. Nasi eksperci skontaktują się z nimi i pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie. Doradcy klientów pomogą także w przygotowaniu niezbędnych formalności.