Ochrona dla sieci franczyzowych

Prowadzisz sklep, punkt usługowy lub gastronomiczny w modelu franczyzowym?
 

b2b@tueuropa.pl Europa Ubezpieczenia ma dla Ciebie dopasowaną do potrzeb franczyzobiorców ochronę ubezpieczeniową na każdy dzień. 

Wyspecjalizowane ubezpieczenia dla franczyzobiorców to świeży temat. Do tej pory franczyzobiorcy musieli korzystać z produktów dla małych przedsiębiorców. Jednak w ubiegłym roku na rynku pojawiła się polisa finansowa, która chroni franczyzobiorcę w przypadku zakończenia działalności. Czas na kolejną nowość: Europa Ubezpieczenia – ubezpieczyciel z ponad 25-letnim stażem na polskim rynku – ma dla franczyzobiorców kompleksowe i całościowe zabezpieczenie biznesu franczyzobiorców w formie polisy.

Franczyzopolisa od Europy 

Dla Europy Ubezpieczenia nie jest  ważny rodzaj działalności, który prowadzisz. Niezależnie od tego, czy jest to sklep spożywczy w dużej sieci franczyzowej, mały punkt gastronomiczny czy usługowy, Europa oferuje produkt ubezpieczeniowy dopasowany do profilu działalności franczyzowej oraz indywidualnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie ryzyka, wysokości świadczeń czy obsługi.

- Naszą intencją jest by przedsiębiorcy mogli liczyć na realne wsparcie w postaci najwyższej jakości ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to zarówno sytuacji takich jak awaria, nieszczęśliwy wypadek, jak również zdarzeń, które mogą prowadzić do zawieszenia, a nawet zakończenia działalności – mówi Sylwia Łuczyńska, menadżer współpracy z partnerami B2B w Europa Ubezpieczenia.

Kompleksowa ochrona

Kluczowym pojęciem, które kryje się za ubezpieczeniem Europy dla franczyzobiorców jest kompleksowość i elastyczność. Ubezpieczyciel stawia sobie za cel zapewnienie ochrony na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej w modelu franczyzy oraz pokrycie szerokiego wachlarza ryzyk. Specyfiką biznesu franczyzowego jest posiadanie lokalu, w którym prowadzony jest biznes i konieczność dostosowania go do wymogów franczyzy. Dlatego dobre ubezpieczenie dla franczyzobiorcy powinno zaczynać się od ochrony nieruchomości, w którym jest prowadzony biznes i wszystkich ruchomości. 

- Taka ochrona jest szczególnie ważna w przypadku przedsiębiorcy, który ponosi odpowiedzialność za to, co się stanie z jego lokalem. Przypadkowy pożar lub inne zdarzenie losowe może doprowadzić do bezpowrotnej utraty zainwestowanych w lokal środków. W przypadku takiego zdarzenie posiadanie wysokiej jakości ubezpieczenia ma fundamentalne znacznie dla bezpieczeństwa finansowego franczyzobiorcy – mówi Magdalena Krawczyk, odpowiedzialna za współpracę z sektorem B2B w Europa Ubezpieczenia. 

OC jest potrzebne

Innym ważnym elementem jest ochrona przed działaniami osób trzecich. W sklepie może dochodzić do kradzieży, a punkt usługowe w dobrej lokalizacji może stać się ofiarą wandali, którzy wybiją witrynę lub umieszczą na murze obraźliwe napisy. Właściciel biznesu powinien wziąć także pod uwagę działania swoich pracowników. W najbardziej negatywnym scenariuszu zatrudnione osoby  mogą nadużyć zaufanie i dokonać kradzieży, dewastacji czy sprzeniewierzenia. W częstszych sytuacjach ich niedbalstwo może być również przyczyną roszczeń do właściciela sklepu lub punktu usługowego. Zgodnie bowiem z przepisami prawa w przypadku wyrządzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej będzie ona mogła dochodzić roszczeń od pracodawcy. 

Ubezpieczenie życia i zdrowia

Kolejnym kluczowym elementem kompleksowej ochrony dla franczyzobiorców jest dostęp do wsparcia prawnego. Otoczenie prawne, w którym przedsiębiorcy prowadzą działalność, jest bardzo zmienne,  legislacje charakteryzują się niską jakością i inflacją prawną. Małego franczyzobiorcę może być nie stać na zatrudnienie na stałe prawnika, które pomoże odnaleźć się w plątaninie nowych ustaw i rozporządzeń. W sukurs mu przyjdzie Europa Ubezpieczenia, która jest jednym z liderów rynku polskiego ubezpieczeń ochrony i asysty prawnej. Ubezpieczenie ochrony prawnej umożliwi mu dostęp do wykwalifikowanego wsparcia prawnego i da dostęp do aktualnej wiedzy na temat zmieniających się przepisów. 

Ostatnim elementem wysokiej jakości ubezpieczenia dla franczyzobiorców jest ochrona samego przedsiębiorcy i jego rodziny. Nawiązanie współpracy z siecią franczyzową oznacza związanie z dużym partnerem biznesowym na długi okres czasu. Dlatego warto oprócz majątku ubezpieczyć także swoje życie i zdrowie. Europa Ubezpieczenie ma dla przedsiębiorców ochronę ubezpieczeniową, która zapewnia wsparcie w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, np. choroby, nieszczęśliwych wypadków.

- Przedsiębiorców, którzy są zainteresowani kompleksową ochroną ubezpieczeniową dla sieci franczyzowych, zapraszamy do kontaktu z nami. Z olbrzymią chęcią odpowiemy na pytania i pomożemy w stworzeniu dopasowanego do indywidualnych potrzeb programu ubezpieczeniowego – mówi Sylwia Łuczyńska. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: b2b@tueuropa.pl