Santander Bank Polska pomaga Ukrainie

Placówka partnerska Santander Bank Polska w Jelczu-Laskowicach
Placówka partnerska Santander Bank Polska w Jelczu-Laskowicach /
Pomoc liczona w milionach złotych od Santander Bank Polska dla Ukrainy. W akcję pomocy włączyli się klienci banku, pracownicy, dla ukraińskich klientów bank przygotował specjalną ofertę.
 

Ostatnie tygodnie skupiają nasze myśli i działania wokół Ukrainy. Pospolite ruszenie pomocy wciąż trwa. Jedni oferują swoje mieszkania uchodźcom z Ukrainy, drudzy dzielą się tym co mają: jedzeniem, ubraniami, a jeszcze inni biorą urlop w pracy i działają w punktach pomocy. 

Santander Bank Polska S.A. również włączył się do pomocy Ukraińcom. Uruchomił zbiórkę charytatywną, w której każda wpłata ma podwójną moc. Na konto zbiórki wpłynęło 1,5 mln zł, co dzięki podwojeniu dało 3 mln zł na pomoc Ukrainie. I wciąż można pomóc, akcja trwa do 31 marca.  Więcej informacji na stronie: https://fundacja.santander.pl/podwojna-moc-pomagania-dla-ukrainy/

Natomiast Grupa Santander przekazała ponad 4,5 mln zł na pomoc Ukrainie. Środki tafią do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Agencji ONZ ds. uchodźców - UNHCR.

Na tym pomoc się nie kończy. Santander Bank Polska od dawna ma ofertę dla klientów z Ukrainy. A w tych wyjątkowych okolicznościach przygotował specjalne warunki dla obywateli Ukrainy (klientów indywidualnych):

  • uprościł zasady otwierania kont dla obywateli Ukrainy (obecnie dla obywateli Ukrainy: dokument tożsamości (paszport lub dowód ukraiński) oraz oświadczenie obywatela Ukrainy o przybyciu na terytorium Polski po 23.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym. Jeśli nie ma paszportu lub dowodu uznajemy także: wiza typ D lub typ C  państwa Schengen, karta pobytu (PL) z zezwoleniem na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, karta pobytu innego państwa Schengen, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.)
  • do 31 marca br. zwolnił wszystkich klientów indywidualnych i biznesowych z opłat banku za przelewy do i z Ukrainy (należy wybrać opcję OUR). Dotyczy to wszystkich typów przelewów w trybach zwykłym, pilnym, ekspresowym - w każdej walucie.
  • od 1 marca zwolnił z opłaty za prowadzenie konta w złotych i w walucie dla obywateli Ukrainy. Bank uprościł także proces otwarcia konta dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego br. ,ograniczając wymagane dokumenty.
  • od 1 marca zwolnił z opłaty za karty debetowe do kont w złotych i walucie – już wydanych oraz nowych, wydanych od 1 marca 2022 r. Zwolnienie obowiązuje  do 31 maja 2022 r.
  • klienci mogą liczyć na zwrot opłaty (za marzec i kwiecień) za pakiet bankomatowy dla wszystkich klientów indywidualnych, dzięki czemu wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą są bez naszych opłat Bezpłatne są także wypłaty cash back.
  • udogodnienia dla klientów firmowych: zwolnienie obecnych i nowych klientów firmowych (konto otwarte od 1 marca), którzy mają siedzibę firmy zarejestrowaną w Ukrainie lub są obywatelami Ukrainy z opłat za:

• prowadzenie konta firmowego w złotych,

• prowadzenie konta firmowego w walucie,

• firmowe karty debetowe (z wyłączeniem kart charge) – wydane do kont w złotych i walucie oraz nowe karty firmowe wydane od 1 marca 2022 roku. Dotyczy to:

  • opłaty miesięcznej za kartę,
  • opłaty za wyciąg,
  • opłaty za zapytanie o saldo w naszych bankomatach,
  • opłaty za wznowienie karty.

Poza tym bank wprowadził szereg udogodnień dla ukraińskich klientów. Strona www.santander.pl działa w języku ukraińskim, a także bankowość elektroniczna, aplikacja  mobilna oraz infolinia. 

Osoby z Ukrainy mogą również liczyć na pomoc doradców z placówek partnerskich. Santander Bank Polska posiada 166 placówek, które działają na zasadzie franczyzy. 

Więcej informacji o systemie partnerskim jest dostępnych na stronie: www.santander.pl/placowka-partnerska

 

 

 


Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Santander Bank Polska.
Dowiedz się więcej
Dane kandydata
Dane kandydata
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
If you see this, leave this form field blank