Matplus

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

MATPLUS to sieć szkół nauczania matematyki przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. 

Hasło przewodnie marki to "Doświadczaj i Obliczaj!". Program nauczania, który od kilkunastu lat realizujemy we własnych placówkach we Wrocławiu, został w 2023 roku odświeżony i dostosowany do obecnego poziomu umiejętności dzieci oraz wymagań szkolnych. 

Duży nacisk kładziemy na wysoką jakość prowadzenia zajęć oraz na jakość materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu.

Program podzielony jest na trzy filary plus przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

Pierwszy filar –  "MOC ZABAWY", składa się z trzech poziomów nauczania, które są realizowane z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia z małymi dziećmi można prowadzić zarówno we własnej placówce, jak i w przedszkolach oraz miejscach z edukacją przedszkolną. 

Drugi filar –  "RADOSNE WYZWANIA", to kolejne trzy roczne poziomy, które realizujemy z dziećmi z edukacji wczesnoszkolnej. W tym filarze, zabawa ustępuje miejsca eksperymentom i zagadkom logicznym, a tematy, które podejmujemy, odbiegają od typowej szkolnej podstawy programowej. Duży nacisk kładziemy na zadania wymagające współpracy w grupie i logicznego myślenia.

Trzeci filar – "SOLIDNE FUNDAMENTY", obejmuje programy realizowane z uczniami klas 4-7 szkoły podstawowej. Nasze zajęcia mają na celu wspomaganie programów realizowanych w szkole, uwzględniają szkolną podstawę programową oraz potrzeby uczniów. Pomagają w oswojeniu się z nowymi tematami, rozwijając solidne podstawy pod dalszą edukację matematyczną.

Dodatkowo oferujemy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. 

Nasze zajęcia poszerzają i rozwijają umiejętności uczniów. Jesteśmy pewni, że to dzięki nim uczniowie osiągają lepsze wyniki w szkole, a także rozwijają swoją pasję do matematyki. 

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu, które zdobyliśmy prowadząc matematyczne placówki we Wrocławiu możemy poszczycić się stale rozszerzającym się gronem klientów. Obecnie z naszych zajęć korzysta ponad 350 uczniów. Nasz autorski program, oparty na sprawdzonych metodach nauczania, skupia się na wszechstronnym rozwoju dziecka, co sprawia, że zajęcia z matematyki są niezwykle atrakcyjne. Nasi uczniowie nie mają problemów ze zrozumieniem logiki, z samodzielnym myśleniem oraz pracą w grupie. Scenariusze zajęć są dostosowane do różnych grup wiekowych, mogą być realizowane w grupach 4-8 osobowych, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolach, w grupach 12 – osobowych.

MATPLUS oferuje program nauczania matematyki, który może być wprowadzony na zasadzie licencji do różnych placówek edukacyjnych oraz nowo powstałych działalności skupionych na edukacji dzieci. 

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób prowadzących już działalność edukacyjną i chcących poszerzyć swoją ofertę o nowe programy, jak i do tych, którzy dopiero planują założyć własną działalność edukacyjną, liczą na wsparcie i chcą pracować z dziećmi.

JEDNOSTKI WŁASNE

2

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

W ramach współpracy proponujemy:

 • pomoc w otwarciu szkoły, przekazanie know how
 • program przygotowany na 11 lat: przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa
 • 360 scenariuszy zajęć dla nauczycieli
 • profesjonalne szkolenia dla nauczycieli
 • szkolenie dla właścicieli placówek
 • profesjonalne materiały dla nauczycieli oraz dla uczniów
 • dystrybucję zestawów ucznia
 • bezpłatny dostęp do portalu dla nauczycieli
 • materiały on-line
 • wyłączność na danym terenie
 • wzory dokumentów firmowych
 • wzory materiałów reklamowych
 • wsparcie metodyczne i menedżerskie
 • pomoc w budowaniu strategii firmy
 • konsultacje i doradztwo przez cały okres trwania umowy

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

 1. koszt materiałów edukacyjnych, gier i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez cały okres działalności: ok. 6 tys. zł
 2. opłata wstępna wraz z pełnym szkoleniem nauczyciela: 15 tys. zł
 3. opłata miesięczna – tantiemy: 800 zł -1,2 tys. zł (z wykluczeniem lipca i sierpnia)
 4. nie pobieramy opłat procentowych od liczby uczniów
 5. opłata marketingowa: 0 zł
 6. korzystanie z portalu dla nauczycieli: 0 zł
 7. brak ukrytych, dodatkowych kosztów

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Matplus Sp. z o.o.

ul. gen. Juliana Filipowicza 1; 52-208 Wrocław

508 136 357

sekretariat@matplus.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Joanna Grodecka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Matplus.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Matplus Sp. z o.o. (ul. gen. Juliana Filipowicza 1; 52-208 Wrocław). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Matplus oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie na stronie internetowej firmy.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.