McDonald’s

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

McDonald’s to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na całym świecie, a nasza oferta franczyzy oparta jest na sprawdzonym modelu biznesowym, który od wielu lat gwarantuje sukcesy. Jako nasz franczyzobiorca otrzymasz wszechstronne szkolenie, doradztwo na każdym etapie współpracy i profesjonalne wsparcie w prowadzeniu restauracji. Zapewnimy Ci również zaufanych dostawców, ze współpracy z którymi jesteśmy szczególnie dumni. Od trzech lat McDonald’s intensywnie rozwija usługę delivery. Już co trzeci lokal sieci realizuje dostawy do klientów.

McDonald's to:

 1. Znana marka na całym świecie.
 2. Solidny model biznesowy, nasz klucz do sukcesu.
 3. Jasno określona wizja rozwoju firmy.
 4. Wsparcie oraz szkolenia.
 5. Dbanie o jakość produktów i współodpowiedzialność społeczną.

JEDNOSTKI WŁASNE

51*

dane na koniec 2023

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

495*

dane na koniec 2023

 

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Siłą systemu McDonald’s jest wzajemne wsparcie i bliska współpraca, bez względu na warunki ekonomiczne. McDonald’s pozyskuje nieruchomość, przygotowuje i realizuje inwestycję. Zapewnia profesjonalne i kompleksowe szkolenia oraz eksperckie wsparcie konsultantów w trakcie wykonywania umowy franczyzy. Dzieli się z franczyzobiorcami wiedzą i doświadczeniem. Prowadzi wspólną działalność marketingową i promocyjną. Ma sprawdzoną sieć dostawców. Współdziała przy zakupie usług dla restauracji.


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

 • Wymagany kapitał własny na poziomie 2 mln zł
  Za kapitał własny uważa się własne pieniądze franczyzobiorcy nie obciążone żadnymi roszczeniami; nie mogą to być pieniądze pożyczone (nawet pod zastaw nieruchomości), nieoficjalne darowizny, udziały "cichego wspólnika". Kapitał własny mogą stanowić składniki majątku franczyzobiorcy (np.: firma, nieruchomość) przeznaczone na sprzedaż.
 • Jednorazowa opłata licencyjna 45 tys. dolarów
  Przy założeniu, że umowa franczyzowa jest podpisywana na 20 lat.
 • Opłaty bieżące
  Co miesiąc licencjobiorca wpłaca na rzecz franczyzodawcy trzy opłaty: franczyzową, marketingową oraz czynsz za korzystanie z lokalu (uzależniony od lokalizacji), który pozostaje własnością centrali.

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

 1. Franczyzobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna (wykluczone spółki kilku osób), posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem, być gotowa do przeprowadzki.
 2. Na inwestycję musi mieć minimum 2 mln zł własnych pieniędzy (nie mogą pochodzić one z kredytu, pożyczkę można natomiast wziąć na pokrycie pozostałej kwoty, którą trzeba zapłacić za restaurację).
 3. Franczyzobiorca musi być gotowy bezpośrednio zarządzać przyznaną na mocy umowy restauracją.
 4. Przed zawarciem umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi wielomiesięczne szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia restauracji McDonald’s.
 5. Umowa franczyzy zawierana jest na 20 lat i dotyczy konkretnej restauracji McDonald’s. Jednorazowa opłata licencyjna to koszt 45 tys. dolarów.
 6. Zawierając umowę franczyzy, franczyzobiorca obejmuje na ogół jedną z funkcjonujących restauracji McDonald’s.
 7. Inwestorem w nieruchomość (lokal restauracji) jest McDonald’s Polska Sp. z o.o.
 8. Decyzje co do lokalizacji restauracji McDonald’s podejmuje wyłącznie McDonald’s Polska Sp. z o.o.
 9. Co miesiąc licencjobiorca wpłaca na rzecz franczyzodawcy trzy opłaty: franczyzową, marketingową oraz czynsz za korzystanie z lokalu, który pozostaje własnością centrali.

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY
franchising association

McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Marynarska 15, 02-674 Warszawa

(22) 211 58 26

licencja@pl.mcd.com

mcdonalds.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Krzysztof Stępień - Franchising Manager

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.