Mało kar za łamanie przepisów

Czwartek
08.02.2001
Sprawy o łamanie przepisów ochrony danych są często umarzane
 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych narzeka, że sprawy kierowane do prokuratur w związku z naruszeniami prawa do ochrony informacji o osobie traktuje się mniej poważnie, niż inne sprawy karne – poinformował dziennik Prawo i Gospodarka.

Nasza współpraca z prokuraturami układa się fatalnie - powiedziała dziennikarzowi Prawa i Gospodarki Ewa Kulesza, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. - Przewidziane w ustawie instrumenty prawno-karne po prostu nie działają. Jesteśmy bezradni, kiedy w 90 proc. spraw organy ścigania wykorzystują możliwość umorzenia albo nie wszczynania postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu. To niepokojąca praktyka - tym bardziej, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z rażącymi naruszeniami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Często wydaje nam się, że prokuratorzy po prostu traktują ustawę o ochronie danych osobowych mniej poważnie niż Kodeks karny.

Według dziennika Prawo i Gospodarka oficjalne statystyki wskazują na rosnącą z roku na rok liczbę zawiadomień o przestępstwach kierowanych przez GIODO do organów ścigania. O ile w 1998 r. odnotowano tylko jedno zawiadomienie, to w 1999 r. było ich już 20, a w pierwszych trzech kwartałach 2000 r. - 39.

Kary grożące za naruszenie prawa

Art.49
  1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeśli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjną lub zwiazkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 50

Kto administruje zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe nezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbqawienia wolnośći do roku.

Art. 51
  1. Kto administruje zbiorem danych lub będąc obowiązany do dochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwaia dostęp osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 52

Kto administruje danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 53

Kto będac do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 54

Kto administrujac zbiorem danych nie dopełnia obowiazku poinformowania osoby, której dane dotycza, o jej prawach lub przekazana tej osobie informacji umożliwiajacych jej korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej: Prawo i Gospodarka, Paweł Wrześniewski, 8 lutego 2001

Prawo i Gospodarka

POPULARNE NA FORUM

Społeczność Franchising.pl

Strata 37000 PLN. Jestem na drodze sądowej z firmą blinkee.city / Blinkee. W lutym 2019 podpisana i wysłana umowa. Pieniądze wysłane. Do dnia 13.12.2019 brak skuterów,...

2 wypowiedzi
ostatnia 13.12.2019
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Get Casvpn for the best VPN service in Canada and make your connection secure. CasVPN provides its services all over Canada.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.12.2019
Społeczność Franchising.pl

dfgfh

2 wypowiedzi
ostatnia 07.12.2019
Biznes na dodatek

Z tymi kwotami 6.000~12.000pln to raczej byłbym bardzo ostrożny ;-) Ale faktycznie taka opcja jest ciekawa, główne problemy InPostu to niestety... Technika! Terminale do...

2 wypowiedzi
ostatnia 29.11.2019
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam wszystkich. Zaczynam pisać pracę licencjacką na temat franchisingu i jestem na etapie poszukiwania danych. W związku z tym zwracam się do Was z zapytaniem czy wiecie...

207 wypowiedzi
ostatnia 27.11.2019
Chcę założyć punkt dorabiania kluczy

Cześć, temat jest naprawdę stary ale szukając podobnego wątku trafiłem właśnie tutaj czyli jak widać ludzie szukają i znajdują te forum. Z tego co wiem bardzo...

2 wypowiedzi
ostatnia 19.11.2019
Jak zarządzać dużą firmą?

Zarządzanie dużą firmą, bez rozbudowanych systemów, staje się obecnie niemożliwe. Wiadomo, że im większe przedsiębiorstwo, tym większe wymagania odnoście realizacja...

4 wypowiedzi
ostatnia 06.09.2019
Firma na sprzedaż

Ciekawe, że niektórzy ludzie są tak obrotni i potrafią rozpoczynać tak wiele rozpoznawalnych biznesów. Na pewno musieli zaczynać od czegoś mniejszego wcześniej. Sam...

1 wypowiedzi
ostatnia 20.08.2019