Mało kar za łamanie przepisów

Czwartek
08.02.2001
Sprawy o łamanie przepisów ochrony danych są często umarzane
 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych narzeka, że sprawy kierowane do prokuratur w związku z naruszeniami prawa do ochrony informacji o osobie traktuje się mniej poważnie, niż inne sprawy karne – poinformował dziennik Prawo i Gospodarka.

Nasza współpraca z prokuraturami układa się fatalnie - powiedziała dziennikarzowi Prawa i Gospodarki Ewa Kulesza, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. - Przewidziane w ustawie instrumenty prawno-karne po prostu nie działają. Jesteśmy bezradni, kiedy w 90 proc. spraw organy ścigania wykorzystują możliwość umorzenia albo nie wszczynania postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu. To niepokojąca praktyka - tym bardziej, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z rażącymi naruszeniami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Często wydaje nam się, że prokuratorzy po prostu traktują ustawę o ochronie danych osobowych mniej poważnie niż Kodeks karny.

Według dziennika Prawo i Gospodarka oficjalne statystyki wskazują na rosnącą z roku na rok liczbę zawiadomień o przestępstwach kierowanych przez GIODO do organów ścigania. O ile w 1998 r. odnotowano tylko jedno zawiadomienie, to w 1999 r. było ich już 20, a w pierwszych trzech kwartałach 2000 r. - 39.

Kary grożące za naruszenie prawa

Art.49
  1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeśli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjną lub zwiazkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 50

Kto administruje zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe nezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbqawienia wolnośći do roku.

Art. 51
  1. Kto administruje zbiorem danych lub będąc obowiązany do dochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwaia dostęp osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 52

Kto administruje danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 53

Kto będac do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 54

Kto administrujac zbiorem danych nie dopełnia obowiazku poinformowania osoby, której dane dotycza, o jej prawach lub przekazana tej osobie informacji umożliwiajacych jej korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej: Prawo i Gospodarka, Paweł Wrześniewski, 8 lutego 2001

Prawo i Gospodarka

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020
Społeczność Franchising.pl

Strata 37000 PLN. Jestem na drodze sądowej z firmą blinkee.city / Blinkee. W lutym 2019 podpisana i wysłana umowa. Pieniądze wysłane. Do dnia 13.12.2019 brak skuterów,...

1 wypowiedzi
ostatnia 13.12.2019
Biznes na dodatek

Z tymi kwotami 6.000~12.000pln to raczej byłbym bardzo ostrożny ;-) Ale faktycznie taka opcja jest ciekawa, główne problemy InPostu to niestety... Technika! Terminale do...

2 wypowiedzi
ostatnia 29.11.2019