Uwagi do wzorów umów

Poniedziałek
01.01.2001
Uwagi do wzorów umów
 

Strony umowy - jeżeli są przedsiębiorcami - powinny zostać opisane w części wstępnej według następujących zasad:

  • jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca - osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, należy wskazać jej imię, nazwisko, adres, organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer. Umowę powinien zawierać sam przedsiębiorca, jeżeli czynność tę wykonuje inna osoba, powinna ona posiadać pełnomocnictwo;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka cywilna - nazwę tej spółki, jej adres oraz organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer; dla sprawnego prowadzenia późniejszej egzekucji warto wskazać imiona, nazwiska i adresy wszystkich wspólników. Aby ocenić, czy wspólnik reprezentujący spółkę ma do tego prawo warto jest zapoznać się z treścią umowy spółki. Jeżeli z jej treści nie wynika nic innego - do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy wspólnik w takim zakresie, w jakim ma prawo prowadzenia jej spraw (art. 866 kc), a zatem - o ile zawarcie umowy nie jest czynnością nadzwyczajną (tzw. czynnością przekraczającą zwykły zarząd) - każdy wspólnik może ją w imieniu spółki zawrzeć;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z normą art. 1991 kh wskazać należy: firmę (nazwę spółki), siedzibę, adres spółki, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz jej numer w rejestrze handlowym (tzw. numer RHB), wysokość kapitału zakładowego i skład zarządu. Umowę w imieniu spółki z o.o. powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 199 § 1 i art. 199 § 3 kh);
  • jeżeli stroną umowy jest spółka akcyjna - zgodnie z normą art. 3701 kh należy wskazać jej firmę, siedzibę, adres, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz numer w rejestrze handlowym, wysokość kapitału akcyjnego subskrybowanego i wpłaconego oraz skład zarządu. Umowę w imieniu spółki akcyjnej powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 370 § 1 i art. 370 § 3 kh).

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023
Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021