Uwagi do wzorów umów

Poniedziałek
01.01.2001
Uwagi do wzorów umów
 

Strony umowy - jeżeli są przedsiębiorcami - powinny zostać opisane w części wstępnej według następujących zasad:

  • jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca - osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, należy wskazać jej imię, nazwisko, adres, organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer. Umowę powinien zawierać sam przedsiębiorca, jeżeli czynność tę wykonuje inna osoba, powinna ona posiadać pełnomocnictwo;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka cywilna - nazwę tej spółki, jej adres oraz organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer; dla sprawnego prowadzenia późniejszej egzekucji warto wskazać imiona, nazwiska i adresy wszystkich wspólników. Aby ocenić, czy wspólnik reprezentujący spółkę ma do tego prawo warto jest zapoznać się z treścią umowy spółki. Jeżeli z jej treści nie wynika nic innego - do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy wspólnik w takim zakresie, w jakim ma prawo prowadzenia jej spraw (art. 866 kc), a zatem - o ile zawarcie umowy nie jest czynnością nadzwyczajną (tzw. czynnością przekraczającą zwykły zarząd) - każdy wspólnik może ją w imieniu spółki zawrzeć;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z normą art. 1991 kh wskazać należy: firmę (nazwę spółki), siedzibę, adres spółki, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz jej numer w rejestrze handlowym (tzw. numer RHB), wysokość kapitału zakładowego i skład zarządu. Umowę w imieniu spółki z o.o. powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 199 § 1 i art. 199 § 3 kh);
  • jeżeli stroną umowy jest spółka akcyjna - zgodnie z normą art. 3701 kh należy wskazać jej firmę, siedzibę, adres, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz numer w rejestrze handlowym, wysokość kapitału akcyjnego subskrybowanego i wpłaconego oraz skład zarządu. Umowę w imieniu spółki akcyjnej powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 370 § 1 i art. 370 § 3 kh).

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

33 wypowiedzi
ostatnia 08.01.2024
Oszukani przez franczyzodawcę

Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

48 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

40 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

14 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2023
Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

przeciez to złodzieje

1 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

14 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2023
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023