Biznes to relacje między ludźmi

Misją Mail Boxes Etc. jest zapewnienie kompleksowych usług przedsiębiorcom. Idea współpracy kształtuje także relacje firmy z franczyzobiorcami. Jak dowodzi wieloletnie doświadczenie, taka strategia zapewnia sukces.
 

W wielu przedsiębiorstwach relacje międzyludzkie uważa się za drugorzędne. Hasła związane z pracą zespołową i zaangażowaniem na rzecz klienta pojawiają się często w materiałach promocyjnych, ale czy są traktowane poważnie? Bartłomiej Raab, dyrektor generalny MBE Polska, przekonuje, że współdziałanie to kwestia kluczowa. – Kto stawia tylko na minimalizację kosztów, ten w dłuższej perspektywie przegrywa.

– Oczywiście racjonalne gospodarowanie środkami ma duże znaczenie i dla nas, i dla naszych klientów – przyznaje Raab. – Przedsiębiorca korzystający z oferty Mail Boxes Etc. (przesyłki, mikrologistyka, poligrafia, druk i inne) może oczekiwać znaczących oszczędności, zwłaszcza w perspektywie stałej współpracy. Ale nie mniej ważną kwestią jest nasze zaangażowanie we współpracę. Pracownicy przygotowywani są do tego, by dobrze poznać kontrahenta, zrozumieć jego oczekiwania i poświęcić czas na doradzenie mu odpowiedniego pakietu usług – tłumaczy Bartłomiej Raab.

O efektywności rozwiązań stosowanych w MBE przekonuje 35-letnia historia firmy, obecnej w 30 krajach. W toku tych doświadczeń powstał model franczyzy, który stymuluje rozwój, ale zapewnia też bezpieczeństwo.

Zgodnie z nim franczyzobiorcę traktuje się po partnersku. Opłata, jaką wnosi na rzecz Mail Boxes Etc. z tytułu franczyzy, obliczana jest jako procent od wypracowanego przychodu netto w danym miesiącu. Niektóre przedsiębiorstwa stosują system ryczałtowy, w którym franczyzodawca polega głównie na sobie, podczas trudnego okresu początkowego ponosząc relatywnie wysokie koszta. - Zgodnie z naszym modelem biznesowym na franczyzobiorcę nie nakłada się nieproporcjonalnie wysokich opłat. Rozwój każdego punktu leży w interesie obu stron - przekonuje Raab.

Osobom zainteresowanym otwarciem nowej placówki MBE zapewniane są profesjonalne konsultacje, pozwalające rozwiać główne wątpliwości, ocenić potencjał danej lokalizacji i ustalić biznesplan. Podobnego wsparcia udziela się też na późniejszych etapach działalności punktu franczyzowego, zarówno w momentach kryzysowych, jak i w okresach intensywnego rozwoju, kiedy przychodzi czas na inwestycje.

Poza tym franczyzobiorcy korzystają ze szkoleń opartych na specjalistycznej wiedzy trenerów, a także na doświadczeniu innych właścicieli punktów Mail Boxes Etc. Celem jest z jednej strony poszerzenie horyzontów, a z drugiej omówienie prozaicznych i bardzo konkretnych problemów.

– Pogłębiona współpraca we franczyzie nie może się opierać tylko na wzajemnej życzliwości. Jasne, że emocje są ważne, ale partnerska relacja musi się przekładać na profesjonalne doradztwo, a przede wszystkim na kształt umów zawieranych z franczyzobiorcami – przekonuje Bartłomiej Raab. Dyrektor generalny MBE Polska planuje otwarcie 100 nowych punktów firmy w ciągu najbliższych 4 lat, dynamiczny rozwój chce jednak opierać na solidnych fundamentach.