Franczyza w nieruchomościach

Zdarza się, że firmy proponują rozpoczęcie biznesu franczyzowego za minimalne kwoty bądź też bez żadnych opłat. W wypadku podpisania takiego kontraktu, franczyzobiorca nie może oczekiwać dużego wsparcia, bo to właśnie z tych opłat franczyzodawca rozwija wspólną markę i wspiera sieć.
Ewa Dziedzic, RE/MAX Polska
W ostatnich latach na rynku polskim pojawiło się wiele propozycji franczyzowych, również w branży nieruchomości. Wybierając system franczyzowy, przyszły franczyzobiorca powinien starannie sprawdzić wiarygodność marki przed podjęciem współpracy.
 

Powinien sprawdzić jak długo firma istnieje na rynku i jakie know-how może zaproponować. Wiele firm proponuje inwestycję we franczyzę, która oparta jest na paroletnim doświadczeniu jednego lub kilku punktów własnych, i których marka jest całkowicie nowa na rynku. Często oznacza to, że proponowane są przyszłemu franczyzobiorcy systemy, które sprawdziły się tylko w jednym punkcie i w krótkim okresie czasu, a czasem niestety w ogóle takich systemów jest brak. Franczyzobiorca od firmy oferującej franczyzę, w zamian za proponowane opłaty, powinien oczekiwać pomocy w rozpoczęciu biznesu oraz wsparcia podczas całego okresu trwania umowy franczyzowej. Wsparcie to powinno obejmować kompleksowe szkolenia, pomoc w dziedzinie marketingu, technologii oraz bieżącego prowadzenia biznesu.

Zdarza się, że firmy proponują rozpoczęcie biznesu franczyzowego za minimalne kwoty bądź też bez żadnych opłat. W wypadku podpisania takiego kontraktu, franczyzobiorca nie może oczekiwać dużego wsparcia, bo to właśnie z tych opłat franczyzodawca rozwija wspólną markę i wspiera sieć.
Franczyza to nie tylko znak, ale przede wszystkim spójna wizja biznesu, z którą utożsamiają się wszyscy działający pod wspólną marką. Do zadań franczyzodawcy należy  dbałość o realizację założonej wizji i sposobu działania przez wszystkie osoby reprezentujące wspólny znak. Sam znak firmowy bez idącej za tym jakości usług powtarzalnych w każdym punkcie franczyzowym to za mało, aby taki system nazwać franczyzą.
Dla franczyzobiorcy wiarygodna marka, istniejąca ponad 40 lat na świecie, oznacza dużo większą szansę powodzenia w biznesie i co za tym idzie zminimalizowanie ryzyka porażki. Procesy i procedury w takich firmach jak RE/MAX są tworzone i udoskonalane przez wiele lat istnienia firmy, tak aby przyszły partner osiągnął jak największy sukces biznesowy w jak najkrótszym czasie.

Więcej o wsparciu dla franczyzobiorów RE/MAX Polska na stronie: www.remax-polska.pl

Autor: Ewa Dziedzic - Dyrektor Regionalny RE/MAX Polska