Czwartek
01.03.2001
Kontrola skarbowa
 
Uchwała NSA z dnia 04.12.2000 r. (FPC 13/00), opublikowana w OSP z 2001 r., z. 2, poz. 18.

Sentencja:

  1. Wynik kontroli, który nie wykraczając poza granice ukształtowane przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej [Dz. U. nr 100, poz. 442, z późn. zm.] wskazuje wyłącznie określone uchybienia oraz dokonuje ustaleń faktycznych, a tym samym nie dotyczy przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia bądź obowiązku wynikających z przepisów prawa, nie podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  2. Akt noszący nazwę "wynik kontroli", wskazujący uchybienia w samoobliczeniu podatku oraz nieprawidłowości w zakresie rekonstrukcji podstawy opodatkowania, który został wydany zamiast decyzji podatkowej, może stać się – po wyczerpaniu środka odwoławczego – przedmiotem skargi do tego Sądu, jako stanowiący w swej istocie decyzje podatkową.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy