Wtorek
03.04.2001
Ustawa o Inspekcji Handlowej
 
Z dniem 1 kwietnia 2001 r. wchodzi w życie ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. [Dz. U. z 2001 r., nr 4, poz. 25], której przepisy zastąpią przepisy wielokrotnie nowelizowanej ustawy z 1958 r. Według nowych przepisów Inspekcja Handlowa to organ kontroli powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Do zadań Inspekcji należy m.in.:
  1. kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług;
  2. kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu (z wyjątkiem kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów i w obrocie hurtowym oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych i używek określonych w przepisach odrębnych), w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług;
  3. podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów;
  4. prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

W art. 4 ustawy wymienione są instytucje i przedsiębiorcy, do których nie stosuje się przepisów ustawy (np. przedsiębiorcy produkujący energię i paliwa).

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi postępowania kontrolnego inspektor ma prawo wejść na teren kontrolowanego obiektu bez przepustki, jedynie za okazaniem legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia do wykonania swoich zadań. Jeśli jest to niezbędne, wojewódzki inspektor może nawet dokonać kontroli przy pomocy właściwego miejscowo komendanta policji. W toku kontroli wojewódzki inspektor lub działający w jego imieniu inspektor może w drodze decyzji zarządzić ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów, wstrzymanie świadczenia usług bądź niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa (art. 18 ust. 1). Inspektor może też w drodze postanowienia zabezpieczyć określone dowody na czas niezbędny do realizacji zadań kontrolnych. Zrobi to zwłaszcza w razie uzasadnionego podejrzenia złej jakości produktu, niezgodności z normami lub nieprawidłowego oznaczenia wyrobu. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół kontroli, do którego kontrolowany będzie mógł bezpośrednio zgłosić uwagi lub wnieść je na piśmie w ciągu siedmiu dni od dnia przedstawienia protokołu do podpisu. Do tych uwag wojewódzki inspektor będzie musiał ustosunkować się niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania).

W rozdziale 10 ustawy przewidziano m.in. następujące sankcje karne:

  • za usuwanie dowodów lub produktów zabezpieczonych w toku kontroli - grzywna w wysokości do 360 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2;
  • za utrudnianie inspektorowi przeprowadzenia czynności kontrolnych – kara aresztu do 30 dni albo grzywna w wysokości do 5.000 zł;
  • za nie usunięcie niezwłocznie (wbrew żądaniu inspektora) uchybień porządkowych lub organizacyjnych stwierdzonych w toku kontroli - kara grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020
Społeczność Franchising.pl

Strata 37000 PLN. Jestem na drodze sądowej z firmą blinkee.city / Blinkee. W lutym 2019 podpisana i wysłana umowa. Pieniądze wysłane. Do dnia 13.12.2019 brak skuterów,...

1 wypowiedzi
ostatnia 13.12.2019
Biznes na dodatek

Z tymi kwotami 6.000~12.000pln to raczej byłbym bardzo ostrożny ;-) Ale faktycznie taka opcja jest ciekawa, główne problemy InPostu to niestety... Technika! Terminale do...

2 wypowiedzi
ostatnia 29.11.2019