6 powodów, dla których warto zbudować system franczyzowy

Sobota
22.02.2020
Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad rozwojem firmy poprzez franczyzę. Jakie zalety ta forma współpracy zapewnia franczyzodawcom?
 

W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba systemów franczyzowych działających w Polsce uległa podwojeniu. Według raportu o rynku franczyzy, obecnie funkcjonuje ponad 1,2 tys. firm, od których można kupić licencję na biznes. Z czego wynika tak duże zainteresowanie franczyzą? Co powoduje, że aż tyle firm postanawia szukać franczyzobiorców?

Oferty zakupu franczyzy są obecne we wszystkich możliwych branżach, zarówno w handlu, jak i usługach. W zasadzie trudno wskazać biznesy, w których nie sprawdzi się taki sposób rozwoju. Ten fakt powoduje, że właściwie każdy, komu jego własny biznes sprawdził się, może myśleć o tym, by zostać franczyzodawcą. A dlaczego to się opłaca?

1. Dochody z opłat franczyzowych

Jest to najczęściej wymieniany przez właścicieli firm powód budowy systemu franczyzowego. Potencjalni franczyzodawcy zdają sobie sprawę, że będą mieli możliwość uzyskania od franczyzobiorców dodatkowego źródła dochodów w postaci opłat franczyzowych. Konieczność ich zapłaty stanowi jeden z podstawowych obowiązków franczyzobiorców. Są to zarówno opłaty wstępne związane z przystąpieniem do systemu, uiszczane równocześnie z zawarciem umowy, jak również opłaty bieżące, najczęściej comiesięczne, będące zapłatą za różnorodne świadczenia realizowane przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorcy w trakcie obowiązywania umowy. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wysokość opłat powinna mieć odzwierciedlenie w wartości udzielanego wsparcia i przekazywanego know-how franczyzobiorcom. Obecnie ze względu na bardzo dużą konkurencję, wiele firm rezygnuje z pobierania opłat wstępnych i czerpie korzyści jedynie z opłat bieżących. De facto to właśnie one stanowią główny dochód z franczyzy, a nie opłata wstępna, która powinna jedynie rekompensować franczyzodawcy jego koszty związane z rekrutacją franczyzobiorcy, pomocą w znalezieniu najlepszego lokalu i przeprowadzeniem podstawowych szkoleń.

W systemach handlowych zdarza się, że opłaty są wkalkulowane w cenę towarów dostarczanych przez franczyzodawcę. Ułatwia to przystąpienie do systemu osobom, które nie posiadają wysokiego kapitału na start.

2. Poszerzenie rynku zbytu

Drugim ważnym argumentem przedstawianym przez franczyzodawców jest bezkosztowa rozbudowa kanałów dystrybucji dla swoich produktów. Wzrost liczby punktów oferujących dany produkt wpływa na zwiększenie jego sprzedaży. Dzieje się tak, ponieważ we franczyzach dystrybucyjnych, standardowo franczyzobiorca ma obowiązek nabywania i odsprzedawania prawie wyłącznie towarów pochodzących od franczyzodawcy lub wskazanego przez niego dostawcy. We franczyzach usługowych zwykle franczyzodawca jest również dostawcą urządzeń lub produktów potrzebnych do wykonania usługi przez franczyzobiorcę, np. gabinety urody wyposaża w kosmetyki i urządzenia używane do wykonywania zabiegów. 

3. Szybkość ekspansji

Wzmocnienie pozycji na danym rynku, o którym mowa wcześniej, odbywa się bez konieczności dokonywania większych inwestycji ze strony franczyzodawcy. A to wpływa na znaczne przyspieszenie ekspansji. Gdyby franczyzodawca miał samodzielnie finansować otwarcie nowych placówek, zapewne sieć rosłaby powoli. W tym czasie konkurencja mogłaby wykorzystać popyt na podobne produkty lub usługi i odebrać część klientów. Korzystając z franczyzy, gdzie koszty inwestycji w lokal, jego wyposażenie i pracowników ponosi franczyzobiorca, można otwierać nawet kilka placówek jednocześnie.

4. Obniżenie wydatków

Większa liczba punktów sprzedaży przekłada się też na lepszą pozycję negocjacyjną franczyzodawcy u dostawców. Jeśli zamówi większą ilość towarów, dostawcom opłaca się obniżyć cenę jednostkową, bo skala zbytu będzie na tyle wysoka, że i tak będzie to dla nich korzystne. Jest to zaleta franczyzy, która dotyczy i franczyzodawcy, ale również w prawie takim samym stopniu franczyzobiorców.

5. Zmniejszenie zatrudnienia

Franczyzodawcy jako powód, dla którego zdecydowali się na budowę sieci franczyzowej, podają też przeniesienie obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników na franczyzobiorców. Wszakże licencjodawca zatrudnia pracowników tylko do swoich placówek, a biorcy licencji do swoich. Każda ze stron samodzielnie zarządza personelem, dba o sprawy kadrowe i boryka się z ewentualnymi problemami. Poza tym nawet najlepsi menedżerowie nie będą tak zmotywowani do pilnowania biznesu jak jego właściciel. Franczyzobiorcy zazwyczaj samodzielnie nadzorują swoje placówki, dlatego nierzadko franczyzodawcy przekazują własne placówki biorcom licencji, bo dzięki temu są one w stanie zarobić więcej.

6. Rozpoznawalność marki

Rozwój poprzez franczyzę powoduje, że nowe placówki pojawiają się w różnych miejscach kraju. Franczyzodawcy otwierają swoje punkty zwykle na niezbyt rozległym obszarze. Wynika to z konieczności nadzorowania jednostek i pracowników, a to powoduje, że teren rozwoju jest ograniczony. Znajomość marki przez klientów również. Natomiast dzięki sprzedaży licencji można dotrzeć w nowe regiony, do innych odbiorców i zwiększyć skalę wykorzystania oznaczeń handlowych franczyzodawcy. Jeżeli klienci z różnych obszarów Polski mają możliwość zetknięcia się z konkretną marką, racjonalne staje się poniesienie wydatków na ogólnokrajowe działania promocyjno-reklamowe. Szczególnie że uczestnicy systemu franczyzowego są zwykle zobowiązani do dokonywania wpłat na wspólny fundusz marketingowy, który promuje przede wszystkim markę.


doradca we franczyzie

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021
Mini piekarnia Fornetti

A co sie stalo s Fornetti w Polsce? Jak oni wszyscy znikli?

2 wypowiedzi
ostatnia 08.08.2021
Środki na działalność gospodarczą

Cześć Jestem świeżakiem na rynku wkrótce otworze swoją pierwszą działalność. Niestety nie posiadam środków na szybkie uruchomienie sklepu i cały czas poszukuje...

1 wypowiedzi
ostatnia 25.06.2021
Zakładamy własną firmę - procedury krok po kroku

Bardzo pomocny artykol

31 wypowiedzi
ostatnia 15.06.2021