Karina Korczyńska

Karina Korczyńska pracuje w PROFIT system od 2003 roku. Jest prawnikiem i doradza we franczyzie. Zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych systemów franczyzowych oraz przygotowuje dokumentację prawną w postaci umów franczyzowych, listów intencyjnych, a także podręczników operacyjnych i prospektów informacyjnych. Pracowała przy tworzeniu ponad 60 systemów franczyzowych, m.in. dla: Kukartki, Heavy Duty, Nationale Nederlanden, Vision Express SP, 5.10.15, Cukierni A. Sowy, Cafe Club, Aptek Świat Zdrowia, Baalbek Orient Grill, Intersport czy czeskiego Albixona.

Współprowadziła szereg szkoleń dla franczyzodawców na temat zasad budowania systemu franczyzowego oraz zarządzania siecią sprzedaży. Jest autorką wielu artykułów doradczych w miesięczniku Własny Biznes FRANCHISING dotyczących prawnych aspektów działania firm w ramach systemów franczyzowych, partnerskich i agencyjnych. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Łódzkim.

start biznesu | 20.05.2022

Pogrzeb firmy

Z biznesem jest jak z pudełkiem czekoladek – nigdy nie wiadomo, na jaki smak się trafi. Dlatego właściciele nawet najlepiej prosperujących firm powinni liczyć się z tym, że być może i...

start biznesu | 21.04.2022

Ze wspólnikiem czy bez: wybieramy formę prawną dla firmy

Każdy przedsiębiorca musi zdecydować w jakiej formie prawnej chce prowadzić swoją firmę. Może wybierać spośród ośmiu różnych form działalności.

dla franczyzodawcy | 22.02.2020

6 powodów, dla których warto zbudować system franczyzowy

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad rozwojem firmy poprzez franczyzę. Jakie zalety ta forma współpracy zapewnia franczyzodawcom?

dla franczyzobiorcy | 17.01.2020

Najczęstsze błędy franczyzobiorców

Franczyzobiorcy dość niefrasobliwie podpisują umowy franczyzowe. Na co należy zwrócić uwagę, zanim podejmiemy się zobowiązań na lata?

null
umowa franczyzy | 02.11.2019

Licencja na wyłączność

Wyłączność terytorialna przyznawana przez franczyzodawców jest jednym z przywilejów, które z założenia podlegają negocjacjom przy podpisywaniu umowy franczyzy.

finanse firmy | 06.06.2018

Oddaj fiskusowi, co mu się należy

Mówi się, że w życiu człowieka są dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. W życiu firmy śmierć nie musi nastąpić, ale podatków nie da się uniknąć. Wybieramy najkorzystniejszą formę...

dla franczyzodawcy | 05.08.2013

Przygotuj się do roli franczyzodawcy

Co musi mieć dobry franczyzodawca? Przede wszystkim doświadczenie, które stanie się podstawą biznesu kolejnych przedsiębiorców.

dla franczyzobiorcy | 29.07.2013

Jak wybrać najlepszą franczyzę?

Potencjalni franczyzobiorcy często proszą o wskazanie najlepszej licencji na biznes. Spróbujemy pomóc przy wyborze.

umowa franczyzy | 19.03.2012

Akty prawne regulujące umowę franczyzową

Wśród najważniejszych przepisów regulujących umowę franczyzy należy wymienić kodeks cywilny i szereg przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

dla franczyzodawcy | 20.02.2012

5 kroków do zostania franczyzodawcą

Coraz więcej firm rozwija się w oparciu o model współpracy franczyzowej. Sprawdź, czy nadszedł już czas, aby „sfranczyzować” twój biznes.

POF | 04.04.2011

Nic o nas bez nas

Eksperci UOKiK oraz europejskich organów nadzoru konkurencji dyskutują w Warszawie o ograniczeniach wertykalnych dotyczących umów franczyzowych. W dyskusji biorą udział przedstawiciele POF.

umowa franczyzy | 10.09.2009

Firmowe sekrety pod kluczem

Ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kary...

zarządzanie firmą | 10.09.2009

Majątek ucieka na zaplecze

Zbyt duża ilość towaru w sklepowym magazynie może doprowadzić właściciela do bankructwa.

start biznesu | 10.09.2009

Pilnuj swoich znaków

Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym uzyskuje ochronę prawną. Dzięki temu osoba uprawniona do znaku może wpływać na decyzje Urzędu Patentowego co do udzielania prawa...

dla franczyzodawcy | 09.09.2009

Wiedza franczyzowa w pakiecie

Istotą dobrze przygotowanego systemu franczyzowego jest opracowany przez franczyzodawcę pakiet franczyzowy, który zawiera kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej...

umowa franczyzy | 09.09.2009

Ograniczona wola franczyzodawcy

Umowa franczyzowa nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym i podlega zasadzie swobody umów (tzn. strony mogą dowolnie układać swoje stosunki umowne). Jednak przepisy określają, jakie zapisy...

umowa franczyzy | 09.09.2009

Sąd coraz mniej powszechny

W umowach franczyzowych coraz częściej spotykane są specjalne klauzule, które zobowiązują strony do poddawania sporów pod rozstrzygnięcie sądów polubownych, a wyłączają właściwość...

umowa franczyzy | 09.09.2009

Moje terytorium, mój zysk

Wyznaczanie obszaru wyłączności terytorialnej, na której ma działać franczyzobiorca jest standardową klauzulą w umowach franczyzowych. Ale nie każda jest zgodna z prawem.

umowa franczyzy | 09.09.2009

Lustracja we franczyzie

Dobrze by było, aby przed podpisaniem umowy każdy potencjalny franczyzobiorca mógł uzyskać szczegółowe informacje na temat kondycji finansowej franczyzodawcy i historii rozwoju sieci.

start biznesu | 04.09.2009

Zabezpiecz swoją markę

Każdy przedsiębiorca powinien zarejestrować logo firmy oraz oznaczenia produkowanych przez siebie towarów i świadczonych usług. Chętnych do podrabiania nie brakuje.