Ile na start? / Szacowany koszt utworzenia agencji PKO Banku Polskiego to ok. 30-50 tys. zł.
Wtorek
09.07.2019
PKO Bank Polski ma już w Polsce ponad pół tysiąca placówek agencyjnych. Jak zostać agentem bankowym?
 

PKO Bank Polski współpracuje w ramach umowy agencyjnej z ponad 400 przedsiębiorcami. Sieć bankowych agencji liczy obecnie ponad 500 placówek. Franczyzodawca szuka partnerów zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w niewielkich gminach i powiatach.
Osoba zainteresowana współpracą z PKO BP powinna mieć minimum średnie wykształcenie i prowadzić działalność gospodarczą. Mile widziane jest też doświadczenie w branży ubezpieczeniowo-finansowej, ale dla franczyzodawcy nie jest to warunek konieczny.
Na jakie koszty inwestycji potencjalny agent musi być przygotowany? Szacowany wydatek na otwarcie agencji PKO BP to ok. 30-50 tys. zł. W tej kwocie mieści się adaptacja i dostosowanie lokalu do obowiązujących w banku standardów, tj. prace remontowe, umeblowanie dwóch stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami; wyposażenie lokalu w mulitusejf, szyby antywłamaniowe, monitoring, a także wyposażenie placówki w sprzęt informatyczny i biurowy, koszt ubezpieczenia gotówki, którą bank zapewnia do obsługi klientów, polisy OC i zatrudnienie pracowników.
PKO Bank Polski nie pobiera ani opłaty wstępnej, ani żadnych opłat miesiecznych. Koszty miesieczne, jakie ponosi partner są związane z bieżącym prowadzeniem działalności, zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem lokalu. – Oczywiście najbardziej optymalną i standardową dla nas sytuacją jest taka, kiedy kandydat na agenta dysponuje już odpowiednim lokalem w momencie składania wniosku o współpracę. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy bank uczestniczy w procesie pozyskania takiego lokalu. Minimalna powierzchnia placówki, jaką rekomendujemy to 30 m2 – mówi Zofia Miedzińska, kierownik zespołu w Departamencie Sprzedaży Agencyjnej.
W ramach współpracy franczyzodawca dostarcza odpowiednie narzędzia do obsługi klientów – aplikację sprzedażową, materiały wspierające w postaci podręczników i instrukcji, dostęp do specjalnie przygotowanego dla agentów portalu. Agent i jego pracownicy otrzymują m.in. szkolenia z oferty produktowej, aplikacji informatycznych oraz szkolenie z umiejętności sprzedażowych i obowiązujących standardów obsługi.
W 2019 roku PKO Bank Polski bedzie kontynuował rozwój sieci agencyjnej.
–  Jesteśmy nastawieni na współpracę z przedsiębiorcami, którzy mają jasno okresloną wizję i mierzą wysoko. Pracujemy nad rozwiązaniami, które przyczyniają się do wzmocnienia naszej pozycji na rynku ogólnopolskim i lokalnym  zapewnia Zofia Miedzińska. 

 


Setki agentów / PKO Bank Polski współpracuje w ramach umowy agencyjnej z ponad 400 przedsiębiorcami.